tweede food logistics challenge

Onderzoekers HvA: ‘Infarct dreigt voor horecadistributie Amsterdam’

In de grote winkelsteden in Nederland is bijna één op de vier winkelruimtes horeca en dit aantal neemt toe. Deze duizenden horecaondernemers krijgen dagelijks hun voorraad van vele kleine distributeurs. Hierdoor barst de horecadistributie uit haar voegen. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam deden onderzoek naar horecadistributie in Amsterdam en bieden gemeente en bedrijfsleven drie oplossingsrichtingen. Op 20 juni presenteren de onderzoekers van lectoraat City Logistiek het rapport ‘Horecadistibutie Amsterdam: op weg naar lege borden en volle straten’ tijdens het festival We Make the City.

De horecadistributie past niet meer bij de maat van de stad. Van al het goederenvervoer in Amsterdam is 30% bestemd voor horecadistributie. Dagelijks rijden 3.000 bestelbussen en 2.000 vrachtwagens naar de bijna 5.000 horecaondernemers  in de stad, met gemiddeld maar twee zendingen. Driekwart hiervan vindt plaats in de ochtend. Het betreft minder zendingen dan van de pakketbezorgers, maar wel dertig keer meer vervoersbewegingen. Het gevolg is verkeersopstoppingen, onveiligheid en vieze lucht.

Oplossingsrichtingen

In het onderzoeksrapport stellen de onderzoekers drie oplossingsrichtingen voor om de stad te ontlasten:

  1. Samenwerking tussen de horecaleveranciers zodat meer goederen met minder voertuigen de stad in gaan; voertuigen die passen bij de maat van de stad en schoon zijn.
  2. Een integrale beleidsvisie op horecadistributie waarin regelgeving, het inzetten van nieuwe technologieën (zoals elektrische voertuigen en slimme verkeersinformatie systemen), het creëren van ruimte voor logistiek in de openbare ruimte en het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen horecadistributeurs en horecaondernemers, met elkaar zijn verbonden. Lopende projecten rondom slimme en schone horecadistributie kunnen hierin worden samengevoegd met lange termijn oplossingen zoals zero-emissie regelgeving.
  3. Up-to-date kennis over de verschillende stromen van horecadistributie in de stad, om de juiste oplossingen te vinden. Vers, diepvries en dranken hebben hun eigen logistieke karakteristieken en uitdagingen. Daarbij zijn de uitdagingen van distributie in elk stadsdeel weer verschillend. Het hebben van de juiste informatie daarover is onmisbaar.

Rapport HvA over horecadistributie

In het HvA-rapport over de horecadistributie zijn de drie oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. Ondersteund door kennisinstellingen zoals de hogeschool van Amsterdam kunnen beleidsmakers, horecadistributeurs en horecaondernemers gezamenlijk oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor een slimme en schone horecadistributie.

Bekijk het HvA-rapport Onderzoek Horecadistributie Amsterdam: op weg naar lege borden en volle straten – Onderzoek naar kansen en uitdagingen van de agri-foodlogistiek en horecadistributie in de Metropool Regio Amsterdam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met docent-onderzoeker Kees-Willem Rademakers: E-mail: k.w.j.f.rademakers@hva.nl / Telefoon: 06-21155963.

Bron: HvA.nl.