Auto's A10 Zuidas binnen 10 jaar ondergronds

Het autoverkeer op de A10 bij de Zuidas gaat binnen tien jaar ondergronds over twaalf rijstroken. Bovengronds komt er meer groen en een nieuw station Amsterdam Zuid. De bouw moet in 2019 van start gaan. Kosten van het project: 990 miljoen euro, zo liet minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur op 21 februari weten. Ze maakte ook bekend dat de opdracht en realisatie van Zuidasdok definitief is gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief.
De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. Op de snelweg en bij de afritten S108 en S109 loopt het vaak vast tijdens de spits. Op de perrons van het station is het vaak erg druk. De nieuw snelweg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. Hij krijgt acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier voor bestemmingsverkeer.

minister Melanie Schultz van Haegen
Melanie Schultz van Haegen

Met het project Zuidasdok geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van een deel van Amsterdam dat economisch van groot belang is voor Nederland. De Zuidas kan zich verder ontwikkelen tot toplocatie voor internationale bedrijven, winkels en nieuwe woningen.

Over Zuidasdok

Zuidasdok is een gezamenlijk bouwproject van Rijkswaterstaat, Prorail, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de vervoerregio Amsterdam. ZuidPlus heeft de opdracht onder meer in de wacht gesleept vanwege de hinder-beperkende maatregelen, de instandhouding van de bereikbaarheid van de Zuidas tijdens de bouw, slimme bouwlogistiek, geluidsarme bouwmethodes en een mooie inpassing van de uitbreiding van station Amsterdam Zuid.

Belofte: hinder beperkt

De realisatie van een groot project als Zuidasdok kan niet zonder hinder. Toch heeft ZuidPlus creatieve oplossingen kunnen vinden om de hinder zo goed mogelijk te beperken. Zo wordt de hoeveelheid bouwverkeer beperkt door de aan- en afvoer van mensen en materiaal waar mogelijk te slim combineren. Door de aanleg van twee bouwwegen direct aansluitend op de A10 blijft het bouwverkeer bovendien grotendeels weg uit de stad. De bouw van de tunnels voor de A10 gebeurt volgens de wanden/dak-methode, waardoor een groot deel van het werk onderdaks– en dus veel stiller voor de omgeving – kan plaatsvinden.

Planning aanleg Zuidasdok

Vanaf 2019 start de bouw. De komende periode staat in het teken van het verder uitwerken van de aanbieding tot voorontwerp en nadere detaillering van de aanpak en de planning. Zuidasdok is gereed in 2028.
De aanbesteding vertegenwoordigt een contractwaarde van 990 miljoen euro en is hiermee één van de grootste infrastructuur projecten in Nederland van dit moment. Dit bedrag ligt 6,6% onder het plafondbedrag dat in de aanbesteding was opgenomen (1.060.000.000 euro). Het project wordt gefinancierd door het Rijk, gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord Holland en een extra bijdrage van de NS. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst.
Bron: rijksoverheid.nl

Geef een reactie