plaatje bij blockchain

Blockchain: future of finances in logistics

Blockchain is een relatief onbekende, maar veelbelovende methode voor financiering in de logistiek. ABN AMRO en Royal Flora Holland nemen deel aan een omvangrijk onderzoek van TKI Dinalog naar de toepassing ervan in de sector. Op vrijdag 10 maart staat blockchain centraal tijdens een bijeenkomst van ADS in Amsterdam. 
Blockchain maakt gebruik van een open netwerk van databases en functioneert als een openbaar, digitaal, gedistribueerd ‘grootboek’. De technologie kan op tal van manieren worden ingezet. TKI Dinalog onderzoekt samen met marktpartijen en kennisinstellingen de mogelijkheden van blockchain voor de logistiek. Vanwege zijn omvang en het aantal deelnemers heeft het project wereldwijd de primeur volgens TKI Dinalog.
Twee jaar lang wordt gewerkt aan een nieuwe informatie-infrastructuur gebaseerd op blockchain-technologie. Hierin worden operationele informatie, financiële stromen en contracten bij elkaar gebracht.

Infographic: Royal Flora Holland.

Onderzoek naar drie concrete cases

Het gebruik van de nieuwe technologie voor logistieke doeleinden zal in het project concreet gebouwd en (‘live’) getest worden. Drie cases staan centraal: ketenfinanciering, voorraadfinanciering en circulaire economie. TU Delft gaat aan de slag met het creëren van een open-source ‘core business infrastructure’ waarin de blockchain mission-critical kan worden gebruikt.

Blockchain-technologie inzetten voor de financiële routes in de logistiek is pas het begin. Ik zie dit als een opstapje naar een logistieke sector die over de hele keten beter samenwerkt.
Martijn Siebrand, programmamanager Supply Chain Finance, bij TKI Dinalog

Bijeenkomst ADS over blockchain

Amsterdam Data Science (ADS) organiseert op vrijdag 10 maart in de Universiteitsbibliotheek van de UvA een algemene informatiebijeenkomst over blockchain. Experts en marktpartijen wisselen er kennis uit. Eén van de sprekers is Yurry Hendriks. Hij is teamleider van het Blockchain IT Core team van ABN AMRO.
Inschrijven voor de bijeenkomst van ADS kan hier.

Geef een reactie