foto bij plastic wordt brandstof

Call digitaal en circulair in de MRA

In de regio barst het van circulaire initiatieven en experimenten, maar het kan meer, beter en groter. De stad Amsterdam gaat een open call digitaal en circulair in april uitzetten namens de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam. Dit is voor partijen die met creatieve, slimme en innovatieve business opportunity’s komen (beste plan en business case) die bijdragen aan de concurrentiepositie voor circulaire en digitale bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam. In totaal is er € 750.000,- aan publieke middelen beschikbaar.

Om de circulaire hub van producten en diensten te worden in deze regio zijn baanbrekende oplossingen nodig zodat op grote schaal (via digitale oplossingen) kringlopen worden gesloten en hoogwaardige verwerking gestimuleerd. Oplossingen voor het maken van nieuwe producten die ook geld opleveren, komen niet altijd vanzelf van de grond. Met deze competitie is hulp nabij. Het beste plan wordt met behulp van cofinanciering geholpen om de business case verder te brengen zodat het innovatieve idee ook echt gerealiseerd wordt.

Marktconsultatie

Om ervoor te zorgen dat door de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam gestelde eisen aansluiten op de mogelijkheden in de markt is vooraf aan de open call eerst een marktconsultatie uitgevoerd. 48 partijen hebben schriftelijk hun input ingediend. Deelnemers aan de marktconsultatie zijn vervolgens uitgenodigd voor een  bijeenkomst om meer toelichting te geven, en eventuele vragen te beantwoorden. In dit rapport is meer informatie te vinden over het tot stand komen van deze open call en de resultaten (geanonimiseerd en geaggregeerd) van de marktconsultatie.

Doe mee!

De open call is nu in de voorbereidende fase en wordt in april via TenderNed opengesteld en de winnaar(s) wordt voor de zomer geselecteerd. Schat je kansen voor deelname aan de open call in door het lezen van het rapport. Ook het vormen van consortia vooraf behoort tot de mogelijkheden.

Contact

Neem voor verdere vragen of opmerkingen contact op met Marjolein Brasz.

Meer lezen

Geef een reactie