routekaart energiehub

Regeling nu open: € 9,5 miljoen voor innoverende ondernemers Noord-Holland

Noord-Hollandse ondernemers die willen innoveren kunnen hiervoor ook in 2024 subsidie aanvragen. De provincie en het Rijk stellen ruim € 9,5 miljoen beschikbaar via de subsidieregelingen MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT). Het gaat om twee typen subidies. De subsidie voor haalbaarheidsprojecten kan vanaf 9 april 2024 worden aangevraagd. Bron: Provincie Noord-Holland. De MIT is bedoeld voor […]

Provinciale subsidie bedrijventerreinen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt voor 2023 €425.000 beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen. Bron: noord-holland.nl. Al bijna 20 jaar stimuleert de provincie de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd.  Ilse Zaal, gedeputeerde economie: “Bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat horen toekomstbestendige bedrijventerreinen. De aanwezigheid van deze locaties zijn een […]

Subsidieregeling voor energieadvies mkb tijdelijk stopgezet

Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. In de afgelopen 2 maanden ontving Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van ondernemers steeds meer signalen van oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele partijen. Ondernemers die al kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen hebben gemaakt, kunnen subsidie blijven aanvragen. Bron: […]

Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s of SEBA aangepast vanwege levertijden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aangepast, omdat de levertijden van de meeste elektrische bedrijfsauto’s oplopen. Dit is het gevolg van productieproblemen bij voertuigfabrikanten. Om uitbetaling van de subsidie aan te vragen, hoeft de bedrijfsauto niet meer binnen 4 maanden te zijn geleverd. Die periode is voor 2021 verlengd […]