Circulair aanbesteden op Schiphol Trade Park

Automobilisten kennen misschien wel het wuivende olifantsgras langs de A4. Als het gewas op zijn top is, onttrekt het iets unieks aan het zicht: de aanleg van Schiphol Trade Park, voorheen A4 Zone West. SADC ontwikkelt het bedrijventerrein, met onder meer de Logistics Zone, met de ambitie er het meest duurzame van Europa van te maken. En dat betekent eisen stellen; aan zichzelf als gebiedsontwikkelaar, aan bedrijven die dit gaan faciliteren en aan eigenaren en eindgebruikers. Ze krijgen er ook veel voor terug. Een inkijkje in het proces van circulair aanbesteden en circulaire gebiedsontwikkeling.
Op dit moment loopt er een Europese aanbestedingsprocedure voor het onderhoud en de inrichting van Schiphol Trade Park (STP). Drie consortia dingen mee. Het is een volledig circulaire aanbesteding.“Bij traditioneel aanbesteden staat de vraag centraal: ‘Wat is het goedkoopste?’. Bij onze circulaire aanbesteding weegt de milieucomponent voor 70% mee.” Noor Huitema van Copper 8 is door SADC aangetrokken om de circulaire aanbesteding te begeleiden. Die onderscheidt zich op drie punten van de traditionele aanbesteding: technisch-inhoudelijk, procesmatig en financieel. “Vragen als prijs-kwaliteitverhouding, de hoogste restwaarde, input-output, multidisciplinair samenwerken, innovatie en laagste tco/tcu staan centraal”, legt ze uit.

“Door circulair onderhoud behouden grond en vastgoed hun waarde”

De drie consortia zijn in de aanbestedingsprocedure op scherp gezet met een proef; de aanleg van een stuk weg. Ze onderzoeken wat de impact ervan is op de STP-omgeving, de lucht en het water en hoe de milieubelasting omlaag kan. Noor: “Daar kunnen ze heel erg mee spelen. We merken dat ze dat een uitdaging vinden.” 

Gericht op innoveren

Volgens Dick van der Harst, directeur Realisatie van SADC, is dat ook de bedoeling. “Schiphol Tradepark is geen vrijblijvende proeftuin. We willen echt innovatief zijn en stimuleren dat de activiteiten hier tot innovaties leiden.” Het Olifantsgras staat dan ook niet toevallig te wuiven aan de rand van het bedrijventerrein. Het snel groeiende gewas weert ganzen, dempt het geluid van vliegtuigen, vermindert CO2-uitstoot en is een biobased grondstof voor tal van gebruiksvoorwerpen, van de vorkjes voor de catering tot de bankjes langs de straat.
Schiphol Tradepark wordt uiteindelijk een multifunctionele werklocatie met zes unieke vestigingsmilieus die elkaar waar mogelijk aanvullen. Dat zijn onder meer de Logistics Zone, de Green Datacenter Campus, Energy hub en de Valley en een showcase voor de circulaire economie. De natuur en omgeving worden optimaal ingezet met zonneparken, een testgebied droge berging en onderzoek naar het steeds schoner opvangen van hemelwater.

Vraaggestuurd ontwikkelen

Dick van der Harst, SADC

Met het winnende consortium van de aanbesteding wordt een raamovereenkomst gesloten, waarin de partij zich vastlegt om gedurende vijftien jaar uit te voeren waar gebruikers van het bedrijventerrein om vragen. Vraaggestuurd ontwikkelen, vat Van der Harst samen. “Duurzaam en circulair zijn de norm. Wat wordt gebruikt, moet kunnen worden hergebruikt. Het onderhoud wordt zo tegelijkertijd een investering waarmee grond en vastgoed hun waarde bewaren.”

“We faciliteren, verleiden en verplichten met zachte hand”

Het bedrijventerrein is de kinderschoenen ontgroeid, maar zeker nog niet voltooid. Hoe overtuigt SADC bedrijven voor wie duurzaamheid geen core business is, dat ze zich hier moeten vestigen? Van der Harst: “Circulair werken komt vanuit een ideaal, maar is ook de toekomst. Je kunt er niet omheen. Bedrijven die zich hier vestigen, krijgen er veel voor terug. Ze krijgen automatisch een eerste BREEAM-NL ster, het keurmerk voor de duurzaamheidsprestatie van hun gebouw. Dat is direct winst.” Daarnaast biedt SADC een netwerk van experts in de circulaire economie. Zo gaat Eneco als preferred supplier in gesprek met nieuwe STP-gebruikers over duurzaam energiegebruik. Er komt een projectleider Duurzaamheid en er wordt een grondige en kostbare CE-scan aangeboden waarin gekeken wordt naar zaken als de aanvoer van grondstoffen, waar zit uw eindfabrikant, wat kan er duurzamer binnen uw bedrijf.

Rijdende trein

Dankzij de ambities, de inrichting en de ligging met de A4, de ongestoord logistieke verbinding (OLV), de A5 en het nabijgelegen station Hoofddorp, biedt STP unieke kansen aan bedrijven. Van der Harst erkent dat het nog spannend is of het bedrijventerrein zijn positie als meest duurzame van Europa kan gaan innemen, maar geeft Schiphol Trade Park goede kansen. “Duurzaamheid is vandaag de dag slim ondernemen. We laten de gebruikers van STP vrij, maar geven ze ook een duwtje in de goede richting. We faciliteren, verleiden en verplichten met zachte hand. Beleggers hebben al door dat we hier vooruitstrevend bezig zijn. En ook de eindgebruikers zien steeds vaker in dat ze hier op een rijdende trein kunnen springen om te kunnen verduurzamen.”
[featured_block]