Wat betekent smart mobility in Amsterdam?

Amsterdam is onverminderd populair. Vele mensen wonen, werken of bezoeken de stad en de verwachting is dat deze aantallen toenemen. De gemeente Amsterdam wil dat de stad bereikbaar blijft. Het Actieprogramma Smart Mobility werkt aan de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Amsterdam samen met bedrijven en kennisinstellingen.

 

Geef een reactie