e-cmr data ishare

DEFlog: de volgende stap in digitalisering logistiek

Begin april is gestart met de ontwikkeling van DEFlog, ofwel Data Exchange Facility Logistics. Deze publiek-private digitale voorziening maakt het mogelijk om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden en tussen bedrijven onderling. Portbase van de havens Amsterdam en Rotterdam ontwikkelt de eerste versie. Vanuit de MRA zijn verder Schiphol en de Greenport betrokken bij DEFlog.

DEFlog is een volgende stap in de digitalisering van de logistieke sector. Op termijn moet ze leiden tot een slimmere en efficiëntere planning en uitvoering van logistieke processen. De ontwikkeling ervan gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en SmartwayZ.NL en tal van andere partijen (zie onder).

Het faciliteren van data-uitwisseling tussen publieke en private partijen en onderling in de supply chain staat centraal bij DEFlog. Roeland van Bockel, vanuit het ministerie van IenW één van de initiatiefnemers, licht toe: ‘DEFlog geeft invulling aan een behoefte vanuit de overheid en vanuit de markt. Een dergelijke data-uitwisselingsvoorziening bestaat nog niet. Het geeft de mogelijkheid om nieuwe ITS-toepassingen te ontwikkelen, maar ondersteunt daarnaast ook bestaande toepassingen.’

Verschillende toepassingen mogelijk met DEFlog

Eén van die bestaande toepassingen die in de toekomst met behulp van DEFlog eenvoudig toegankelijk wordt voor de logistieke sector is de data over wegwerkzaamheden. NDW biedt voor serviceproviders en verkeerscentrales een real time overzicht van het verkeersbeeld. Daarbij verzamelt NDW andere wegverkeersgegevens, bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden, en distribueert die straks ook naar DEFlog. DEFlog vertaalt de data naar een standaard die veel gebruikt wordt in de logistieke sector. IT-dienstverleners kunnen de data vervolgens ook via DEFLog ophalen en gebruiken in hun dienstverlening. Denk aan een navigatiedienst voor vervoerders, die chauffeurs kan waarschuwen voor wegwerkzaamheden onderweg. Een andere toepassing zou zijn: een sensor bij een laad- en loslocatie detecteert een vrije plek en via DEFlog komt dit, samen met de andere gegevens over de locatie, real time beschikbaar. Een IT-dienstverlener haalt de gegevens op en navigeert de chauffeur naar de locatie. Andere data-elementen die DEFlog kan gaan uitwisselen zijn data over incidenten, brugopeningen, dynamische venstertijden en wachtrijen voor terminals en depots.

Afspraken over delen data

In bovenstaand voorbeeld gaan de data van de overheid naar marktpartijen, maar een vervoerder kan zelf ook data delen met de overheid. Denk aan het delen van de locatie van het voertuig voor een prioriteitsaanvraag op een kruispunt. Het wordt ook mogelijk voor vervoerders om onderling data uit te wisselen, bijvoorbeeld over de beladingsgraad in relatie tot routes en bestemmingen. Belangrijk is daarbij dat de ‘bronhouder’, de organisatie die de data produceert vanuit bijvoorbeeld een planningssysteem, zelf de controle houdt over wie de data ontvangt en onder welke voorwaarden. Er worden afspraken gemaakt over autorisatie en toegang. DEFlog maakt daarvoor gebruik van bestaande standaarden, tools en afsprakenstelsels, waaronder het Open Trip Model en iSHARE.

Bouw van de digitale infrastructuur

Aan Portbase de taak om deze voorziening te bouwen. Iwan van der Wolf, managing director van Portbase licht toe: ‘Het bouwen van DEFlog sluit naadloos aan op onze bestaande dienstverlening en missie. Wij faciliteren nu ook al voor al het maritieme verkeer datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, flexibeler en tegen lagere kosten te kunnen werken.’

Samenwerking met de markt

Naast het ministerie, SmartwayZ.NL en Portbase als initiatiefnemers sluiten ook NDW, Stichting Uniforme Transport Code (SUTC, namens TLN en evofenedex) en naar behoefte, de havens Rotterdam, Amsterdam, Schiphol en Greenport aan bij de werksessies om DEFlog vorm en inhoud te geven. Via SmartwayZ.NL sluiten ook enkele vervoerders aan. In deze werksessies worden de tussenproducten getoetst en beoordeeld. De oplevering van de eerste versie van DEFlog staat gepland rond de zomer van 2020. Het betreft een zogenaamd Minimum Viable Product (basisversie) dat in de loop van 2020-2021 wordt uitgebreid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Swaak, programmamanager bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: paul@swaak.nl.