Deloitte: 'Meer woningen door smart mobility'

Smart mobility, of de opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s, kan zorgen voor minder behoefte aan parkeerplaatsen. En dat levert een hoop ruimte op. In 2040 passen op de vrijkomende vierkante meters passen in 2040 45.000 nieuwbouwwoningen en 12 miljoen bomen, blijkt uit onderzoek van Deloitte. Van de vier grote steden kan Amsterdam het meest profiteren. Half december bracht Deloitte de State of the State naar buiten, waar het Smart Mobility rapport deel van is. 
De landelijke data-analyse van Deloitte laat zien dat de groei van smart mobility de parkeerbehoefte in Nederland met zo’n 38% kan verminderen. Het begint al bij gedeelde auto’s die efficiënter worden gebruikt dan privé auto’s. Er zijn daardoor minder voertuigen nodig om in dezelfde behoefte te voorzien.
“Meer gebruik van deelauto’s leidt op die manier tot een lagere parkeerbehoefte. Dat effect is nu al zichtbaar in sommige wijken in grote steden”, zegt Frank ten Have, partner Deloitte Real Estate & Partnerships.

Zelfrijdende auto’s

Op langere termijn zullen zelfrijdende auto’s het systeem van deelauto’s nog efficiënter maken en daarmee de parkeerbehoefte nog verder verlagen. Bij zelfrijdende auto’s is bovendien de locatie van de parkeerplaats minder relevant. Ten Have: “Zelfrijdende auto’s hoeven ‘s nachts niet stil te staan in de binnenstad, maar kunnen daarbuiten geparkeerd en opgeladen worden. ’s Ochtends pikken ze hun klant voor de deur weer op”.

14 miljoen parkeerplaatsen

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 14 miljoen parkeerplaatsen voor 8 miljoen auto’s (die gemiddeld 1 uur per dag worden gebruikt). Om inzicht te krijgen in welk deel hiervan mogelijk vrijkomt én geschikt is voor herontwikkeling heeft Deloitte verschillende openbare bronnen op nationaal en gemeenteniveau aan elkaar gekoppeld. Vervolgens zijn enkele scenarioanalyses uitgevoerd.
Deloitte concludeert dat in het basisscenario het aantal benodigde parkeerplaatsen daalt naar circa 9 miljoen in 2040, een daling van zo’n 38%. Vervolgens is berekend hoeveel ruimte hierdoor vrijkomt en in hoeverre die ruimte gebruikt kan worden voor het invullen van twee grote behoeftes: uitbreiding van de woningvoorraad en vergroening van de openbare ruimte.
In het basisscenario biedt de vrijgekomen parkeerruimte tegen 2040 plaats voor 45.000 nieuwbouwwoningen. Daarnaast komt er plek vrij voor 7.000 hectare groen in de openbare ruimte. Dat biedt plek voor zo’n 12 miljoen nieuwe bomen.

Amsterdam

Volgens Deloitte zijn de kansen voor woningbouw door een verminderde behoefte aan parkeerplakken het grootst in stedelijke omgevingen. Amsterdam kan van de vier grootste gemeenten het meest profiteren. In de hoofdstad valt volgens de onderzoekers cumulatief tot 2040 om 221 hectaren vrij waar ruimte is voor 6.200 nieuwbouwwoningen (p. 14-15). Zo kan volgens hen de Bijenkorfgarage aan de Beursstraat in Amsterdam eenvoudig worden herontwikkeld tot woningbouwlocatie.

Over State of the State

Dit onderzoek naar het effect van smart mobility op de openbare ruimte is een onderdeel van Deloitte’s State of the State, een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Deloitte analyseert hiervoor open data en kijkt naar onderlinge samenhang. State of the State is onderdeel van GovLab, Deloitte’s platform voor maatschappelijke innovaties.

Lees het volledige Smart Mobility rapport van Deloitte.