Groei Schiphol onder druk, groei MRA onder druk

Als er niets verandert aan de groei en druk op Schiphol, wordt vliegen vanaf Schiphol duurder. Een dergelijke ontwikkeling is slecht voor het vestigingsklimaat en zet de concurrentiepositie van Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam (MRA)  onder druk. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport over de economische effecten van Schiphol dat in december is gepresenteerd.
Schiphol loopt tegen de grens van 500.000 vliegbewegingen aan. De provincie Noord-Holland heeft in kaart laten brengen wat de effecten en gevolgen zijn van deze capaciteitsschaarste.

Minder aantrekkelijk

Uit het onderzoek blijkt dat als de druk op Schiphol niet vermindert, reizigers meer gaan betalen voor hun tickets, mogelijk langer onderweg zijn en minder keuzes hebben in vluchttijden en bestemmingen dan op concurrerende luchthavens. Gevolg is dat luchtvaartmaatschappijen hun beperkte slots waarschijnlijk zullen inzetten op de routes die hen het meest opleveren, zoals langeafstandsvluchten en zakelijke bestemmingen. Dit zou ten koste gaan van de diversiteit aan het aanbod en zorgen voor een relatieve achteruitgang van de netwerkkwaliteit, de zogenaamde hub, ten opzichte van concurrerende luchthavens. De Schipholregio wordt daardoor minder aantrekkelijk

Niet groei maar hinder beperken

Gedeputeerde Adnan Tekin (Schiphol): “Schiphol kan in de toekomst niet meer al het vliegverkeer accommoderen. Er is schaarste op Schiphol en er zal daarom snel keuzes gemaakt moeten worden.” Namens de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft Tekin gepleit voor een haalbaarheidsonderzoek voor nachtvluchten vanwege de mogelijkheden om het selectiviteitbeleid echt vorm te geven. “Gelet op de balans tussen leefbaarheid en een veilige en verantwoorde groei van Schiphol, leggen we voor de ontwikkeling van Schiphol de focus op beperking van de hinder in plaats van op het aantal vliegbewegingen. Zo houdt Schiphol de ruimte om te groeien en bieden we een goede balans tussen economische belangen en het woon-, werk- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol.”

Goede balans

Schiphol is belangrijk voor de MRA. Eerder is in 2015 door Decisio onderzoek gedaan naar het economisch belang van de mainport Schiphol. Hieruit blijkt dat er zeker 164.000 personen werkzaam zijn dankzij Schiphol, die samen een toegevoegde waarde hebben van 12 miljard euro. De provincie Noord-Holland heeft aan Stichting Economisch Onderzoek gevraagd onderzoek te verrichten naar de brede economische betekenis van Schiphol. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Samen met Amsterdam en de andere omliggende gemeenten en provincies zet de provincie Noord-Holland zich actief in voor een goede balans tussen economische belangen en het woon-, werk- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol.
Meer informatie vindt u in het eindrapport ‘Economische effecten Schiphol‘.
Bron: metropoolregioamsterdam.nl