state region amsterdam

Douane krijgt een acht voor serviceniveau, maar het kan nóg beter

 

Het serviceniveau van de Douane in het Noordzeekanaalgebied is goed en zelfs verbeterd sinds in 2011 het douanekantoor aan de Corsicaweg sloot. Dit blijkt uit een onderzoek naar het functioneren van de Douane in het Noordzeekanaalgebied. Ter vervanging van het douanekantoor richtte de Douane in mei 2011 een huis-aan-huisdienst op. Afspraak daarbij was dat het serviceniveau aan de bedrijven op hetzelfde peil zou blijven. Uit het onderzoek blijkt dit nu zo te zijn of zelfs als beter te worden ervaren.

 

Beperking impact douanecontroles

Het onderzoek is uitgevoerd onder de bedrijven in het Noordzeekanaalgebied en is mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel. Kern van het onderzoek was een bedrijvenenquête die moest laten zien hoe het bedrijfsleven het serviceniveau van de Douane beoordeelt en waar aanknopingspunten liggen ter verbetering. De bedrijven waren positief en de respons was met ruim 70 procent hoog. “Het uiteindelijke doel is de impact van douanecontroles te beperken”. Bedrijven reageerden enthousiast. “Als we vertragingen kunnen voorkomen bevordert dat een snelle en efficiënte afhandeling van de goederenstroom”, aldus ORAM-directeur Kees Noorman, “en dat komt het vestigingsklimaat in het Noordzeekanaalgebied ten goede.”

 

Verbeterpunten

Om ervoor te zorgen dat de impact wordt beperkt, zijn er een paar verbeterpunten. Zo blijkt uit het onderzoek dat de kennis en het begrip van het bedrijfsproces onder douanebeambten beter kan. Daarnaast bleek dat de douanecontroles zelf beter kunnen door het meest logische moment in de logistieke keten te kiezen voor de controle en adequaat te communiceren over het tijdstip van de controle. Door deze verbeteringen en door een terugkoppeling aan het bedrijf over wat er niet goed gaat, wordt de impact van de douanecontroles zo laag mogelijk en is er ook voor bedrijven zelf mogelijkheid tot verbetering.

 

Vertrouwen

ORAM volgt de Douane kritisch met het doorvoeren van de verbeteringen en blijft dit doen. Kees Noorman: “Maar er is daarbij sprake van wederzijds vertrouwen. De bedrijven die door de douanecontroles vertraging ervaren, merken dat er gewerkt wordt aan verbetering. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de Douane de aanknopingspunten voor verbetering uit ons onderzoek goed zal oppakken.”

 

(Bron: ORAM.nl)

Geef een reactie