state region amsterdam

Lucht rond Amsterdamse haven schoner

De lucht rond de Amsterdamse haven is in 2012 schoner geworden. Dit blijkt uit de jaarlijkse luchtkwaliteitsmeting op de 5 meetstations in en rond het havengebied (Westpoort). De metingen van onder andere fijnstof, stikstofoxiden, zwavel en benzeen geven aan dat de luchtkwaliteit voldoet aan de Europese normen en elk jaar verbetert.

 

Sinds 2009 wordt de luchtkwaliteit in en rond het havengebied Amsterdam (Westpoort) continu gemeten op 5 meetstations in de gemeente Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, Zaanstad en Amsterdam. Jaarlijks maakt de GGD Amsterdam in opdracht van Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Zaanstad een analyse van deze gegevens.

 

Geur

Het aantal meldingen van geuroverlast  is de afgelopen 2 jaar met 33 % afgenomen van 230 in 2010 tot 155 in 2012. De meeste meldingen komen vanuit Zaanstad.  Klachten kunnen bij de verschillende overheden gemeld worden en worden samen opgepakt. Als er meerdere klachten zijn wordt de bron opgespoord  en contact opgenomen met het bedrijf dat de overlast veroorzaakt. In de nieuwe omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zal de samenwerking rondom de klachtenafhandeling nog verder verbeterd worden. 

 

Inspanningen

De verbetering van de luchtkwaliteit is mede resultaat van de inspanningen van Havenbedrijf Amsterdam. Zo is er op ligplaatsen voor binnenvaartschepen walstroom aangelegd. Schepen hoeven dan de dieselmotoren niet meer te laten draaien als zij aan de wal liggen. Dit voorkomt de uitstoot van stikstofoxiden  en  zwavel. De zwaveluitstoot in de haven is verder naar beneden gebracht door de Europese richtlijn voor brandstof in de scheepvaart. Daarnaast stimuleert Havenbedrijf Amsterdam schonere scheepvaart door schone schepen een milieukorting te geven op het zeehavengeld. 

Ook de havenbedrijven dragen bij aan dit resultaat. Sinds 2010 hebben alle olieterminals dampverwerkingsinstallaties. Dit voorkomt dat benzinedamp vervliegt en zorgt voor een sterke beperking van de geuroverlast. Voor fijnstof geldt dat de lagere concentratie die in 2012 is gemeten deels te wijten is  aan de weersomstandigheden van dat jaar in Nederland, met meer regen en minder oostenwind.

 

Slimme haven

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks bijna 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 75 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam.

Havenbedrijf Amsterdam NV wil een slimme haven zijn en op een duurzame, innovatieve manier waarde toevoegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf wil de bedrijven stimuleren bij groei, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Dit wil Havenbedrijf Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

 

(Bron: Port of Amsterdam)

Geef een reactie