foto bij duurzame keten luchthaven lelystad

Duurzame keten luchthaven Lelystad

Luchthaven Lelystad en het naastgelegen bedrijventerrein krijgen een duurzame energie- en grondstofwaterketen. Hiermee willen de betrokken gebiedspartners bijdragen aan een circulaire economie.
In de eerste fase worden in de gebouwen op de luchthaven en het Lelystad Airport Businesspark (LAB) waterbesparende maatregelen genomen. Ook wordt het afvalwater optimaal gescheiden waardoor het (drink)watergebruik wordt geminimaliseerd. Het afval- en hemelwater wordt zoveel mogelijk lokaal hergebruikt.

Eigen energie- en grondstoffenfabriek

In een vervolgfase willen de partijen energie- en grondstoffen gaan terugwinnen uit het afvalwater. Gedacht wordt aan het realiseren van een regionale energie- en grondstoffenfabriek op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Lelystad.

Realisatieproces

De plannen zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst door de betrokken partijen. Die wordt nu uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering van het project gebeurt in een aantal fasen. In het gebied komt een tijdelijke rioolaansluiting, vooruitlopend op de realisatie van de duurzame waterketen.
Andere initiatieven rond Lelystad Airport op het gebied van hernieuwbare energie en afval worden ook zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. De plannen zijn opgenomen in de Duurzaamheidsnotitie Lelystad Airport.

Duurzame keten luchthaven Lelystad

Gebiedspartners Lelystad Airport, LAB (Lelystad Airport Businesspark), provincie Flevoland en gemeente Lelystad werken samen om het luchthavengebied in Lelystad zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Ze streven naar een eenduidige uitstraling van het gebied. Bij de realisatie van de luchthaven en bedrijfsterrein-infrastructuur nemen de partijen ambitieuze maatregelen op het gebied van energiebesparing, gebruik van duurzame energie, lokale werkgelegenheid en het delen van kennis.
Bron: flevoland.nl.
 

Geef een reactie