afbeelding bij innovatieprijs

Hoe vraagt u met succes een MIT-bijdrage aan

Sinds 3 juli 2017 is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) open voor R&D-samenwerkingsprojecten. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De Logistiek is een van de sectoren waarvoor de MIT-regeling geldt. De focus ligt daarbij vooral op internationale logistiek en regie van de supply chain. Aanvragen die tot 7 september 2017 (uiterlijk 17.00 uur) zijn ontvangen, worden beoordeeld en gerangschikt.
De afhandeling van de aanvragen in het kader van de MIT-regeling gebeurt volgens het tenderprincipe. Een goede voorbereiding is daarbij van groot belang. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft u tips voor een succesvolle aanvraag.

Tips voor een succesvolle aanvraag voor de MIT-regeling

 • Wacht niet tot het laatste moment met indienen van uw aanvraag.
 • Gebruik de loketwijzer om te bepalen in welke regio u uw aanvraag moet indienen.
 • Als u niet terecht kunt bij uw eigen regio stuurt de loketwijzer u door naar het landelijke vangnet bij RVO.nl.
 • Zorg dat uw project past binnen een thema van een topsector.
 • Schrijf een concreet innovatieverhaal en vermijd aannames.
 • Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers en voorbeelden.
 • Breng risico’s in kaart: benoem technische en economische risico’s.
 • Gebruik het template projectplan. Dat vindt u binnenkort op mijnrvo onder ‘Aanvragen’.
 • Maak gebruik van het eLoket: dat helpt om alle informatie aan te leveren die nodig is.
 • Vraag op tijd een eHerkenningsmiddel aan welke u nodig heeft om in te loggen op het eLoket.
 • Zorg voor een aanmelding-en machtigingingsformulier dat door alle deelnemers in het samenwerkingsverband is ondertekend.
 • Maak gebruik van ondersteuning van regionale ontwikkelmaatschappijen of de KvK in uw regio.
 • Kijk op www.volginnovatie.nl voor voorbeelden van eerder gehonoreerde projecten.
 • Controleer of uw innovatie al bestaat: doe een zoektocht in octrooien; Octrooicentrum Nederland kan u helpen met bijvoorbeeld workshops en advies.
 • Lees ervaringen en tips van andere ondernemers in het boekje ‘Mkb innoveert’. U vindt dit boekje bij Publicaties MIT.
 • Zie MIT als stimulans voor een bestaande ambitie, niet als drijfveer voor een project.
 • Vraag iemand met ervaring met de MIT.

Bron: Rijksoverheid.nl.
Foto: Pixabay.com.

Geef een reactie