waterstof evos amsterdam

Energietransitie: start bouw eerste installatie bio-LNG in Amsterdam

De bouw van de eerste bio-LNG-installatie van Nederland is vandaag begonnen. Initiatiefnemers Renewi, Nordsol en Shell verwachten halverwege volgend jaar de eerste bio-LNG te leveren. De installatie komt op het terrein van Renewi in Amsterdam.

Met een miljoeneninvestering neemt de technische partner Nordsol als eerste in Nederland de stap om zelf bio-LNG te produceren. Met de ontwikkeling van deze productielocatie in Amsterdam Westpoort wordt de weg vrijgemaakt voor de eerste Nederlandse bio-LNG.

Renewi, Nordsol en Shell gaan elk hun eigen rol spelen in de productie van bio-LNG. Renewi haalt in heel Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens bewerkt Renewi het afval en zet het in vergisters om in biogas. De nieuwe bio-LNG-installatie in Amsterdam, eigendom van Nordsol, verwerkt het biogas tot bio-LNG. Shell verkoopt deze bio-LNG aan haar klanten op haar LNG-tankstations.

Bio-LNG helpt weg- en watertransport verduurzamen

Omdat bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval, stoot deze brandstof bij gebruik veel minder CO uit dan conventionele diesel. Renewi, Nordsol en Shell verwachten daarom dat bio-LNG in de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van het zware weg- en watertransport.

Ook het productieproces zorgt voor CO2-reductie. Biogas bestaat uit ongeveer 60% methaan en 40% koolstofdioxide (CO2). Technologie van Nordsol maakt het mogelijk om zuiver methaan efficiënt van biogas te scheiden en te vervloeien tot bio-LNG. Het CO2-bijproduct wordt hergebruikt in de industrie. Dit proces leidt tot een volledig CO2-neutrale brandstof.

Tekst gaat door onder afbeelding


Bio-LNG productieproces

Installatie voor bio-LNG in Amsterdam is operationeel in 2021

De installatie kan al over een jaar operationeel zijn, doordat gestandaardiseerde modules elders worden gebouwd en op het terrein van Renewi op elkaar worden aangesloten. Per jaar kan de installatie straks 3.4 kiloton bio-LNG produceren. Dat staat gelijk aan zo’n 13 miljoen CO2– neutrale kilometers van een gemiddelde vrachtwagen.

Over Renewi

Renewi richt zich exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval. Van de 14 miljoen ton afval die ze jaarlijks verwerkt, wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. De installatie is hier een mooie uitbreiding hiervan.

Over Nordsol

Nordsol streeft er naar met hun gepatenteerde technologie bio-LNG mainstream te maken. Het unieke energiezuinige productieproces maakt van biogas bio-LNG op een economisch haalbare manier en daarmee een alternatief voor groen gas. Nordsol streeft naar een productie van 25 kton bio-LNG per jaar in 2025. Nordsol ontwikkelt, investeert, bouwt en beheert de installaties en werkt samen met verschillende  investeerders, biogas-leveranciers en bio-LNG afnemers.

Over Shell

Shell heeft in Nederland de afgelopen jaren stappen gezet naar een schonere toekomst. Die rol willen we als energiebedrijf ook in de toekomst waarmaken. We innoveren en investeren dus volop in manieren om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat doen wij samen met onze partners, want energietransitie is teamsport.