rechter schiphol

Reactie KLM op Luchtvaartnota van I&W

KLM heeft kennis genomen van de nieuwe Luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W. Zoals beschreven in de nota wordt de luchtvaart momenteel keihard geraakt door de COVID-19 crisis. De nota biedt perspectief voor de langere termijn ontwikkeling van de luchtvaart. Dit perspectief ziet op een gematigde en gecontroleerde ontwikkeling van de hub-functie van Schiphol welke van groot belang is voor het intercontinentale netwerk van KLM. Dit netwerk is van groot belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat, de economie en de werkgelegenheid.

Om niet alleen sterker, maar ook duurzamer uit de crisis te komen, zal KLM haar volledige commitment geven om de geluidshinder voor ernstig gehinderden in de omgeving van Schiphol jaarlijks met 2% terug te dringen. Het terugdringen van schadelijke emissies door te blijven investeren in duurzamere vloot en duurzame luchtvaartbrandstof staat daarbij ook hoog op de agenda. Deze ambities stonden ook beschreven in het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. KLM is dan ook verheugd dat met de Luchtvaartnota dit Ontwerpakkoord definitief is vastgesteld.

Reactie KLM op beperking nachtvluchten in luchvaartnota

Ten aanzien van de nacht heeft KLM echter wel een zeer kritische kanttekening. De luchtvaartnota stelt: “Minder nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur zonder verschuiving naar de randen van de nacht (22.00-23.00 en 7.00-8.00 uur)”

KLM heeft eerder haar commitments afgegeven om het aantal nachtvluchten voor haar groep (KLM, Transavia en Martinair) substantieel te verminderen naar uiteindelijk 25.000 vliegtuigbewegingen, zoals vastgelegd in de kamerbrief van 26 juni 2020. Het gaat hier om een evenredige bijdrage. Deze commitments heeft zij gedaan onder o.a. de voorwaarde dat de nachtvluchten naar de dag verschoven kunnen worden en hierbij is niet de beperking door het Ministerie gesteld dat dit niet naar de dagranden zou kunnen, zoals nu in de luchtvaartnota wordt gesteld. De extra beperking in de dagranden (7-8u en 22-23u), die bovenop de nachtreductie komt die in zichzelf al jaarlijks forse bedrijfseconomische schade gaat opleveren, zal de kern van de businessmodellen van de luchtvaartmaatschappijen van de KLM Groep verder aantasten.