abnamro elektrificatie

Bijpraten: Slimme Duurzame Verstedelijking & Logistiek

Graag nodigen we je uit voor het tweede online bijpraatmoment van 2022 over slimme, duurzame logistiek en verstedelijking op woensdag 6 april.

Beste logistieke collega’s,

We werken samen met jullie aan verschillende logistieke programma’s: Data voor Logistiek, DEFLog en Connected Transport Corridors en sinds kort ook aan Slimme Duurzame Verstedelijking. Deze programma’s zetten we ook dit jaar met onverminderde inzet door. We willen de onderliggende samenhang tussen de programma’s versterken door de programma’s nadrukkelijker te verbinden aan de maatschappelijk opgave van slimme en duurzame verstedelijking.

Inhoud bijpraatmoment

Tijdens het bijpraatmoment informeren we je over de stand van zaken van slimme, duurzame verstedelijking, de Connected Transport Corridors, DEFLog, Data voor Logistiek en de verschillende beschikbare toepassingen. We vertellen meer over de inzet van ambassadeurs en we kondigen de plannen voor 2022 aan. Er is ruim de tijd voor het stellen van vragen.

Slimme, duurzame verstedelijking

We hebben de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met steden over hun knelpunten en uitdagingen wat betreft stadsdistributie. De komende tijd willen we ons richten op het faciliteren van de samenwerking tussen steden, vervoerders en partners zoals Connekt, de Topsector Logistiek en onze collega’s van Duurzame Mobiliteit en de Basis Data Infrastructuur. Door slim samen te werken zorgen we voor opschaling van kennis, producten en best practices.

Doelgroepen

Om recht te doen aan deze samenhang en om jullie tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken hebben we het overleg opgedeeld in een drietal subsessies:

Elke sessie volgt in grote lijnen dezelfde agenda:

  • Algemene introductie – waarvoor dit overleg, voor wie, achtergrond
  • De programma’s
  • De toepassingen / data
  • Ambassadeurs en ondersteuning
  • Waar kun je informatie vinden

Aanmelden en meer informatie

Kom je ook? Accepteer dan het agenda verzoek dat in je mail zit