evofenedex luchtvracht

evofenedex: ‘Luchtvracht verder onder druk door krimpscenario Schiphol’

Luchtvracht moet worden ontzien in de voorgestelde plannen voor het inkrimpen van het aantal vluchten op Schiphol van 500.000 naar 440.000. evofenedex heeft begrip voor het besluit van het kabinet om de hinderbeperking van de omgeving en de uitstoot van CO2 en stikstof verder terug te dringen, maar maakt zich grote zorgen over de uitwerking van de plannen. evofenedex roept het kabinet op om onderscheid te maken tussen type vluchten bij het terugbrengen van het aantal slots en zo de effecten op de vrachtcapaciteit op Schiphol overeind te houden.

Bron: evofenedex.nl.

Alhoewel vrachtvluchten rond de 2,5 procent van het aantal vluchten op Schiphol zijn, leveren ze een belangrijk bijdrage aan de economische betekenis van Schiphol. Ondernemers gebruiken luchtvracht voor de verzending van hoogwaardige en tijdsensitieve goederen zoals high tech machines en farmaceutische producten. Vrachtvluchten hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de verzending van medische en urgente goederen tijdens de coronapandemie. Ondernemers zijn zich wel bewust van de bijdrage die vrachtvluchten leveren aan geluid en uitstoot en proberen de inzet ervan zo veel mogelijk te beperken. Sinds 2018 staat de positie van vrachtvluchten onder druk en is de vrachtcapaciteit en aantal bestemming op Schiphol al afgenomen, dit in tegenstelling tot de ontwikkeling van de reizigersmarkt op Schiphol.

Luchtvracht wordt dubbel geraakt

Vanaf november 2023 zal Schiphol 60.000 vliegbewegingen moeten inleveren, dit heeft gevolgen voor de totale vrachtcapaciteit op Schiphol. De inperking van het aantal slots zal evenredig over de verschillende luchtvaartmaatschappijen worden verdeeld. Ook vracht- en netwerkvluchten (met bellycargo) zullen dus moeten inleveren. Dit leidt tot verdere afkalving van de positie van Schiphol als vrachthub. Immers, vrachtmaatschappijen hebben al sinds 2018 noodgedwongen slots ingeleverd toen de slotschaarste op Schiphol ontstond. Om dit verlies van vrachtvluchten op te vangen werd destijds door onder evofenedex gepleit voor een ‘local rule’ die vrijgevallen slots met voorrang zou toewijzen aan vrachtvluchten. In zijn brief geeft minister Harbers aan dat de slotcoördinator vrijgevallen slots op zo kort mogelijk termijn niet meer mag uitgeven. Hiermee lijkt de ‘local rule’ voor vrachtmaatschappijen te komen vervallen. Volgens evofenedex raakt dit de luchtvracht hiermee dubbel, de vrachtcapaciteit loopt terug in vrachtvluchten en bellycargo en luchtvracht kan niet meer terugvallen op de regeling die de eerdere inperking van slots afremde.

Sturen op kwaliteit en toegevoegde waarde

De minister geeft aan dat het niet mogelijk is om te sturen op het bestemmingennetwerk, bijvoorbeeld via specifieke toewijzing van slots, bij het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen vanwege Europese regelgeving. Deze regelgeving wordt momenteel herzien en volgens evofenedex kan Nederland vooruitlopend op deze herziening wel toestemming vragen om te sturen op kwaliteit en de toegevoegde waarde van bepaalde vluchten op Schiphol, zoals vrachtvluchten. Hierbij zou je volgens evofenedex onderscheid kunnen maken tussen vracht en passagiers.

Vrachtvluchten ontzien bij krimp

Verdere inperking van luchtvracht op Schiphol maakt Nederland minder aantrekkelijk voor productie en distributie van high tech en farmaceutische producten. De exportkansen van Nederlandse ondernemers en de werkgelegenheid komen onder druk te staan. Daarom is het volgens evofenedex van belang het relatief kleine deel van vrachtvluchten op Schiphol te waarborgen en te ontzien bij de voorgestelde krimpstrategie.