piekdrukte Schiphol

‘Slots Schiphol reserveren voor freighters onmogelijk’

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur geeft in antwoord op Kamervragen aan dat het volgens geldende EU-wetgeving niet mogelijk is om slots te reserveren speciaal voor full freighters. “Dit is echter wel noodzakelijk, zeker als we kijken naar het sterk dalende aantal full freighters op Schiphol”, schrijft ACN deze week.

“Er moet ruimte worden gereserveerd voor full freighters om zo het vertrouwen van de markt terug te winnen. Full freight is belangrijk voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid, het vestigingsklimaat voor bedrijven én voor de netwerkkwaliteit van onze mainport. Samen met een groot aantal partijen blijft ACN actief op zoek naar manieren hoe wel ruimte kan worden gereserveerd voor full freighters op Schiphol.”

Brief Tweede Kamer over positie vracht Schiphol

Van Nieuwenhuizen deed haar uitspraken in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze uitgebreid antwoordt op vragen van Remco Dijkhuizen van de VVD. Dijkhuizen bleek bezorgd over de teruggang van de vrachtvolumes op Schiphol. Ook vroeg hij zich af of ‘de aftakeling van vracht vanaf Schiphol’ een direct gevolg was van de afname van slots en landingsrechten voor freighters. Dijkhuizen wilde graag weten hoe we ‘het strategisch belang van luchtvracht vanaf onze mainport kunnen waarborgen’.

De minister erkent in haar brief dat het aantal vrachtbewegingen op Schiphol fors is afgenomen na de intrede van het slotprobleem (ruim 10% minder). Ook erkent ze dat een deel van vracht en freighters sindsdien is vertrokken naar luchthavens in onder meer Duitsland en België. Toch is er volgens haar geen aantoonbaar verband tussen de afname van de landingsrechten en van het vrachtvolume. Bovendien is het vrachtvolume in 2018 niet navenant gedaald doordat steeds meer vracht meegaat in de belly van passagiersvliegtuigen (-2,5%), benadrukt ze. Ook is sinds 2001 – m.u.v. fluctuaties – sprake van een opgaande lijn in het vrachtvolume dat via Schiphol vervoerd is in vracht- en passagierstoestellen. Ze spreekt van ‘een positieve trend’ die wereldwijd terugkomt in de cijfers. Ook doet Amsterdam het niet slecht: “Schiphol heeft in 2018 de positie van derde vrachtluchthaven van Europa behouden.”

Geen status aparte vrachtsector in slotverdeling Schiphol

Ondanks het positieve geluid zijn er zorgen, blijkt uit de oproep van ACN. De brancheorganisatie van de luchtvrachtsector wil graag dat de freighters de ruimte krijgen om hun verloren terrein terug te winnen en dat de vertrokken maatschappijen terugkeren naar Amsterdam Airport Schiphol. Slots reserveren dus speciaal voor freighters. Volgens Nieuwenhuizen is dat niet mogelijk binnen de huidige EU-slotverordening. Dat wil niet zeggen dat de bewindsvrouw het verzoek van de vrachtsector naast zich neerlegt. “Ik onderken het strategisch belang van de luchtvrachtsector voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Daarom onderzoek ik met Schiphol, de slotcoördinator ACNL en de sector alle mogelijkheden om binnen de kaders van de EU-slotverordening de beschikbare capaciteit van Schiphol zo optimaal mogelijk te laten vaststellen en te verdelen over alle gebruikers, waaronder de vrachtmaatschappijen.” Van Nieuwenhuizen belooft in haar kamerbrief nogmaals dat de belangen van de vrachtsector worden meegenomen in de nieuwe Luchtvaartnota.

Aanvullend onderzoek belang luchtvracht voor economie

De minister verwijst naar recent onderzoek van ACN om het belang van de sector te onderstrepen. Daar laat ze zelf ook nog onderzoek naar doen. “Recentelijk heb ik opdracht gegeven tot onderzoek naar de huidige economische bijdrage van luchtvracht op Schiphol in termen van toegevoegde waarde en aantal banen alsmede een actualisatie van onderzoek uit 2015 naar de economische bijdrage van de totale luchtvaart- en luchthavenactiviteiten op en rond Schiphol.” Het onderzoek moet tegen de zomer klaar zijn. Dit geldt ook voor een aanvullend onderzoek naar de mogelijke effecten van de vliegtaks voor de vrachtsector. Ze laat CE Delft verschillende varianten uitwerken. De minister verwacht dat het onderzoek naar de vliegbelasting binnenkort is afgerond.

Meer lezen?

Lees hier de hele Kamerbrief.