Flevoland netcongestie

Flevoland sluit aan bij Landelijk Actieprogramma Netcongestie

Ook in Flevoland begint het stroomnet vol te raken. Nieuwe aansluitingen kunnen de komende tijd moeilijk gerealiseerd worden. En de groeiende opwek van duurzame energie wordt afgeremd, omdat er geen ruimte is op het Flevolandse stroomnetwerk. De komende tijd gaat de provincie op zoek naar mogelijkheden om toch ruimte te vinden op het stroomnetwerk. Dit doet ze op basis van de aanbevelingen van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Bron: Flevoland.nl.

Het programma is begin januari naar de Tweede Kamer gestuurd. De mogelijkheden die de provincie Flevoland onderzoekt zijn bijvoorbeeld besparingsmogelijkheden, meer eigen opwek van duurzame elektriciteit voor eigen gebruik of onderlinge uitwisseling van elektriciteit tussen bedrijven. Het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) gaat hierbij een belangrijke rol spelen.
Landelijk actieplan

Het actieprogramma is opgesteld door de netbeheerders, ACM, medeoverheden, marktpartijen en het ministerie van EZK. Hierbij zijn ook de lessen van de regionale aanpak van het volle stroomnet in onder meer in Noord-Brabant, Limburg en de regio Amsterdam gebruikt. Met het actieplan willen de betrokken partijen aan meerdere knoppen tegelijk draaien om de problemen met het volle stroomnet zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.

Gedeputeerde Jop Fackeldey: ”Samen met de netbeheerders zetten we in op, het versnellen van de verzwaring van het net en de ruimtelijke procedures die daar bij horen. Rond 1 april leveren we een eerste Provinciaal Meerjaren-kader Energie & Klimaat op, waarin we ook afspraken maken over het prioriteren van aansluitingen.’’