lelystad airport

Definitief geen go voor uitbreiding Lelystad Airport per 2020

“Tegen de achtergrond van bovenstaande, kom ik tot conclusie dat opening van Lelystad Airport in april 2020 niet langer haalbaar is.” Met deze woorden heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag definitief een streep gehaald door de opening van het ‘nieuwe’ vliegveld in Lelystad volgend jaar. Ze deed dit in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer. Het uitstel heeft ook gevolgen voor Amsterdam Airport. Schiphol – dat tegen de grens van 500.000 vliegbewegingen aan zit – wil ruimte creëren voor ‘groei’ binnen het wettelijk toegestane aantal vliegbewegingen door vluchten naar Lelystad te verplaatsen. 

Het uitstel heeft meerdere oorzaken: door een recente uitspraak van de Raad van State moet Van Nieuwenhuizen opnieuw laten onderzoeken of de uitstoot van stikstof niet ongeoorloofd toeneemt door de uitbreiding van het aantal vluchten op Lelystad Airport. Dit onderzoek zal enige tijd in beslag nemen. Ook zal het luchthavenbesluit Lelystad van 2015 worden aangepast als gevolg nieuwe wettelijke inzichten. “Aanleiding hiervoor was de actualisatie van het MER uit 2014. Die heeft tot gevolg dat de ligging van de beperkingengebieden (contouren) voor geluid en externe veiligheid en de grenswaarden in handhavingspunten beperkt wijzigen”, schrijft Van Nieuwenhuizen. Ook hebben inspraakprocedures geleid tot aanpassingen, bijvoorbeeld met betrekking tot routes, geluidsnormen en monitoring van hinder.

Europese Commissie oordeelt over de VVR

De Europese Commissie is de laatste vertragende factor. Die moet een oordeel vellen over de zogeheten Verkeersverdelingsregel (VVR) waarin wordt vastgesteld hoe de verdeling van vluchten wordt tussen Schiphol en Lelystad Airport. Van Nieuwenhuizen: “Geconcludeerd kan worden dat de Europese Commissie niet meer voor het zomerreces tot een oordeel zal komen over de VVR. Dit betekent dat wij op zijn vroegst in september uitsluitsel hebben.”

Parlementaire afweging

Het wijzigingsbesluit moet na definitieve vaststelling door de minister nog naar de Tweede en Eerste Kamer en naar de Raad van State. Van Nieuwenhuizen heeft in haar brief toegezegd om de uitkomsten van de drie procedures – de onderzoeksresultaten in het kader van het programma aanpak stikstof (PAS), het Wijzingsbesluit en het oordeel van de Europese Commissie over de VVR – als één geheel voor te leggen aan het parlement. “Na afronding van de voorhang in uw Kamer en de Eerste Kamer zal het Wijzigingsbesluit voor advies worden aangeboden aan de Raad van State. Aan uw Kamer heb ik toegezegd dat ik u voordien zal informeren over alle bouwstenen om tot een integrale afweging te komen. Daarbij gaat het om de reactie van de Europese Commissie op het voorstel voor de VVR en over de betekenis van de Raad van State uitspraak over de PAS.”

De opening van Lelystad Airport is al twee keer eerder uitgesteld. De luchthaven zou oorspronkelijk dit jaar openen voor passagiersvluchten om Schiphol te ontlasten. Halverwege juni werd dit al onzeker. Op dit moment is nog niet bekend wanneer een uitgebreid Lelystad Airport wél zijn vleugels mag uitslaan.

Brief aan de Tweede Kamer

Lees de volledige brief over Lelystad Airport van de minister aan de Tweede Kamer.