gemeente lelystad airport

Gemeente Lelystad: Luchtvaart moet aan de slag met advies Remkes

De gemeente Lelystad ziet kansen het adviesrapport van de commissie Remkes over de bijdrage die de luchtvaartsector moet leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot, om te zetten in daden teneinde Lelystad Airport tijdig te kunnen openen. Luchthaven Schiphol geeft aan dat zij zich bewust is van haar verantwoordelijkheid en zich wil inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren.

Impressie van landend vliegtuig op Lelystad Airport
Bron: gemeente Lelystad

Wethouder Janneke Sparreboom: “Het is een rapport met een duidelijke opdracht aan de luchtvaart. Het is in lijn met het eerdere advies van Remkes. Alle informatie ligt nu op tafel om het besluitvormingsproces over openstelling van Lelystad Airport weer een stap verder te brengen.”

Proces verder oppakken

“Met een goed en helder pakket aan maatregelen, kan de stikstofuitstoot worden teruggedrongen én kan Lelystad Airport open als twin-airport van Schiphol. Het wachten is nu op maatregelen door de luchtvaartsector en op besluitvorming van de kant van het ministerie. Samen met de provincie Flevoland onderstrepen wij de behoefte aan duidelijkheid. Het belang van Lelystad Airport voor de economische ontwikkeling is bekend. Nu duidelijk is wat er moet gebeuren om ook binnen de gestelde normen ten aanzien van stikstofuitstoot te blijven, kan het proces tot openstelling van de luchthaven verder worden opgepakt. Wij houden daarover contact met alle betrokken partijen.”

Rapport Remkes

Het rapport van de commissie Remkes geeft aan dat elke sector in een evenwichtige verhouding moet bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale stikstofuitstoot is beperkt, zo stelt Remkes. Het geeft handvatten wat de luchtvaart kan doen om de stikstofemissie te reduceren.