pieter van oord

Schiphol: ‘Advies commissie-Remkes duidelijk en werkbaar ‘

Royal Schiphol Group is de commissie-Remkes erkentelijk dat het de relatie tussen luchtvaart en stikstof heeft onderzocht en adviseert over oplossingen. Schiphol heeft vanaf het eerste moment aangegeven bij te willen dragen. Zoals het Adviescollege Stikstofproblematiek in zijn eerste rapport stelt: “Alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen, dienen een bijdrage te leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kosteneffectiviteit in ogenschouw wordt genomen.” 

De Commissie beschrijft de relatief bescheiden bijdrage van de luchtvaart en concludeert dat de beeldvorming over de luchtvaart als grote vervuiler voor stikstof niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Dit advies stelt het kabinet in staat de politieke besluitvorming over Lelystad en Schiphol af te ronden
Dick Benschop, ceo Royal Schiphol Group

Schiphol is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en wil zich – samen met de sector en in lijn met het advies van de commissie Remkes – inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren. Dit betreft onder meer:

  • Het pad naar zero emissie luchthavens in 2030, met de grootste elektrische bus vloot van Europa, elektrisch (openbaar) vervoer van en naar Schiphol, gebruik van walstroom voor vliegtuigen en de ontwikkeling van elektrisch taxiën.
  • Schiphol stimuleert via haar tarieven luchtvaartmaatschappijen gebruik te maken van stillere en schonere vliegtuigen. Mede hierdoor wordt de vliegtuigvloot verder vernieuwd. Het opschalen van het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen is de volgende stap.

​De Commissie geeft aan dat in aanvulling, net als in andere sectoren, gebruik gemaakt kan worden van mogelijkheden zoals intern en extern salderen.