trends export 2024

Getreadyrforbrexit.eu loodst bedrijven snel door Nederlandse havens

De samenwerkende brancheorganisaties in de Nederlandse havens hebben samen met Portbase de campagnewebsite www.getreadyforbrexit.eu ontwikkeld. Exporteurs, importeurs en hun logistieke dienstverleners zien hier in één oogopslag wat zij moeten doen om ook na de Brexit snel hun lading van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren. De website is het startschot van de internationale informatiecampagne die de hele logistieke keten moet gaan begeleiden in aanloop naar de Brexit.  

De website www.getreadyforbrexit.eu richt zich op het informeren en activeren van partijen in de logistieke keten, zoals importeurs, exporteurs, vervoerders en expediteurs. Per doelgroep is een ‘klantreis’ opgezet waarin stap voor stap wordt getoond welke actie er wanneer en door wie gedaan moet worden, om ook na 29 maart 2019 snel via de Nederlandse havens te kunnen importeren of exporteren. De samenwerkende partijen roepen de logistieke keten op om mee te doen aan de gezamenlijke oplossing voor Brexit in de Nederlandse havens. De uniforme aanpak zorgt voor een vlotte afhandeling van douaneformaliteiten die door de Brexit ontstaan.

Een Nederlandse ketenoplossing voor Brexit in de havens

Initiatiefnemers van Get Ready for Brexit zijn Portbase, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, belangenorganisaties FENEX, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland/AFTO. Samen met de Nederlandse Douane, de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de ferry-operators en de shortsea-terminals werken zij sinds september dit jaar aan één Nederlandse ketenoplossing voor Brexit in de Nederlandse havens die voldoet aan Europese wetgeving. De ingrediënten van deze aanpak voorzien in het 100% digitaal en geautomatiseerd afhandelen van douaneformaliteiten, met optimaal hergebruik van data. Alle informatie gaat de lading vooruit. Zowel voor het shortsea- als het ferryverkeer ontstaat één ingang voor alle terminals. Op die manier wordt slim toezicht van de Douane mogelijk, met minimale inbreuk op het proces.

Nederlandse havens nog aantrekkelijker na Brexit

Na de Brexit is het nog aantrekkelijker om juist via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren. Portbase-directeur Iwan van der Wolf: ‘Als nationaal Port Community System heeft Portbase een coördinerende rol in het maken van de benodigde onderlinge afspraken en het ontwikkelen van het vereiste IT-proces. De afgelopen maanden is al veel bereikt en is door alle deelnemende partijen een centrale werkwijze omarmd. Wij kunnen echter niet achteroverleunen, want voor je het weet is het 29 maart. En dan moeten wij er echt klaar voor zijn.’

Femke Brenninkmeijer, directeur Energy, Cargo en Offshore bij Port of Amsterdam is blij met de voorlichtingscampagne waar de site onderdeel van uitmaakt: ‘We weten nog niet wat de uitkomst van de Brexit gaat zijn, of en in welke vorm deze gaat komen. We weten wel dat bij elke vorm van een Brexit er voor de shortsea- en het ferryverkeer extra douaneverplichtingen ontstaan. Dankzij de inzet en voorbereidingen van Portbase en de brancheorganisaties is er gewerkt aan een Nederlandse ketenoplossing. Hierdoor is het havenbedrijfsleven in de regio Amsterdam goed voorbereid op dat wat komen gaat´

Een nieuwe werkelijkheid

De aanstaande Brexit creëert voor de logistieke ketens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe werkelijkheid. Immers, wat de uitkomst van de politieke onderhandelingen ook wordt: bij elke vorm van Brexit ontstaan in het shortsea- en het ferryverkeer douaneformaliteiten. In het geval van een zeer reële no-deal ontstaan die zelfs al direct na 29 maart 2019. Maar ook bij een zachte Brexit zijn douaneformaliteiten in de nabije toekomst een vaststaand gegeven.

Onderlinge afhankelijkheid

Om de Nederlandse havenoplossing te laten werken, moet élke schakel in de logistieke keten meedoen en zich tijdig voorbereiden. Van exporteur, importeur, expediteur en douaneagent tot vervoerder, terminal, rederij, cargadoor en ferry-operator. Iedere partij heeft een taak en verantwoordelijkheid. Wanneer iedereen steeds tijdig actie onderneemt en de juiste (douane)informatie doorgeeft, reist ook na de Brexit alle lading snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk. Directeur Bart Jan Koopman van evofenedex: ‘Daarom is de internationale campagne zo ontzettend belangrijk. De vervoersketen loopt tot diep in het achterland. Ook verladers en vervoerders in bijvoorbeeld Polen en Duitsland moeten weten wat ze moeten doen om na de Brexit zonder gedoe hun goederen snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen vervoeren.’

Bron: Portofamsterdam.nl