Brexit

Tweede Kamer bezorgd over gevolgen Brexit

Woensdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de Brexit, met als rode draad de vraag of Nederland hierop voldoende is voorbereid. Er bestaan hierover flinke zorgen, zo bleek uit meerdere Kamervragen, die mede op instigatie van TLN werden gesteld.

​Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken stelde dat er op dit moment, met het oog op het verwachte tekort aan parkeerplaatsen in de Rotterdamse haven, wordt gekeken naar beschikbare uitwijkruimte in de nabijheid van de mainport. ‘Dit doen we naast een bewustwordingscampagne waarmee we willen benadrukken dat een elektronische voorbereiding vertragingen in het havengebied voorkomt.’

Voorstel

Blok liet ook weten dat er op dit moment een voorstel van de Europese Commissie op tafel ligt dat bilateraal vervoer vanuit het Verenigd Koninkrijk ook na de Brexit, weliswaar tijdelijk, mogelijk moet maken. Haalt dit voorstel het niet, dan moeten VK-vervoerders teruggevallen op een CEMT-vergunning – volgens Blok de minst favoriete optie, gezien het geringe aantal beschikbare vergunningen.

Gesprekken

Op de vraag of private partijen die een keurpunt willen openen aan de noordkant van de Nieuwe Waterweg (financiële) ondersteuning mogen verwachten vanuit de overheid, antwoordde Blok dat de overheid dergelijke initiatieven wel wil faciliteren, maar niet de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven gaat overnemen. Hij gaf daarbij ook aan dat er op dit moment gesprekken lopen tussen overheid en bedrijfsleven betreffende dit onderwerp.

Weekendkeuringen

Verder meldde Blok nog dat er inderdaad plannen zijn om de NVWA weekendkeuringen te laten verrichten, om zo zendingen met veterinaire goederen die per ferry in Nederland aankomen niet te vertragen.

Brief

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) beantwoordde vervolgens enkele douanegerelateerde zaken. Omdat hij verwacht dat (extra) administratieve werkzaamheden de grootste veroorzaker van mogelijke files in het Rotterdamse havengebied zullen zijn, gaat hij volgende week een brief sturen naar de 35.000 ondernemers die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk en nu nog geen douaneformaliteiten hoeven te verrichten. Hij benadrukt in deze brief onder meer het belang van een goede voorbereiding op de Brexit en de hieraan verbonden (extra) administratie.

Crisisoefeningen

Snel liet verder weten dat er binnenkort crisisoefeningen zijn gepland, ook rond ferryterminals. ‘Het risico bij bijvoorbeeld just-in-time zendingen is groot. Daarom wordt er ook gewerkt aan een verkeerscirculatieplan dat de doorstroming in het havengebied moet bevorderen.’

Voorbereid

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) meldde ten slotte nog dat inmiddels zeven op tien ondernemers zich al enigszins hebben voorbereid op de Brexit. ‘Daarnaast is de Brexit impactscan 42.000 keer geraadpleegd, is het Brexitloket 71.000 keer bezocht en is de Brexitvoucher nog maar zestien keer gehonoreerd’, aldus de staatssecretaris.

Bron: TLN.nl.