groei schiphol

Schiphol mag op termijn jaarlijks tot 1,5 procent groeien

Het kabinet geeft zijn zegen aan groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Dat bleek vrijdag na afloop van de ministerraad waarin de concept-Luchtvaartnota is besproken. Op de korte termijn kan Amsterdam Airport groeien naar 540.000 vliegbewegingen. Op de langere termijn zit er meer in het vat, een jaarlijkse groei van 1 tot 1,5 procent. Voorwaarde is wel dat de hinder van het vliegverkeer afneemt.

De concept-Luchtvaartnota, die eind dit jaar moet resulteren in de definitieve Luchtvaartnota tot 2050, is vrijdag nog niet vrijgegeven. Wel brengt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur voor het eerst een getal naar buiten voor groei van het vliegverkeer op Schiphol. Die moet de luchtvaartsector wel gaan verdienen. Omdat veel onzeker is over mogelijke innovaties in de luchtvaart – bijvoorbeeld qua brandstoffen en elektrisch aangedreven vliegtuigen – houdt Van Nieuwenhuizen de Plan-MER aan. “Uitgaande van de verwachte ontwikkeling van de technologie en de doelen voor de verduurzaming van de luchtvaart van het kabinet, schetst de Plan MER dat richting 2050 een jaarlijkse groei van maximaal 1 tot 1,5 procent voor de luchtvaart in Nederland mogelijk kan zijn.”

Luchthaven op zee

De minister voegt toe dat de komende jaren de groei op Schiphol beperkt blijft tot 540.000 vliegbewegingen per jaar. Of en hoe hierna het aantal slots verder verruimd kan worden, laat ze onderzoeken. Tegelijkertijd maakt ze een einde aan de hoop op een onderzoek naar een luchthaven op zee. “Het kabinet wil daarnaar kijken als het bedrijfsleven kan aantonen dat dit kansrijk en betaalbaar is en gedragen wordt door de verschillende partijen in de luchtvaartsector.”

Netwerk van luchthavens met rol voor Lelystad Airport

Uit de brief die Van Nieuwenhuizen vrijdag publiceert, blijkt dat ze definitief toe wil naar een netwerk van luchthavens die samenwerken. “Het kabinet zal daarover de regie voeren.” Vanwege zijn economische belang behoudt Schiphol de sleutelpositie in het internationale netwerk van verbindingen. Lelystad Airport krijgt van het kabinet groen licht en neemt vakantievluchten over van de collega’s in Amsterdam. Ook de andere regionale luchthavens worden niet vergeten. “Zij richten zich wat het kabinet betreft op vluchten die van toegevoegde waarde zijn voor de regio. Ook kunnen ze een rol krijgen bij speciale luchtvaartactiviteiten, zoals vliegscholen en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van elektrificatie en drones.”

Nauwkeurige monitoring geluidsbelasting

“Geen ongeclausuleerde groei meer”, herhaalt Van Nieuwenhuizen. Ze wil het aantal nachtvluchten verminderen en een fonds instellen waarmee de sector de leefbaarheid in de omgeving kan verbeteren. Omwonenden en andere betrokkenen wil het kabinet ook in de toekomst bij de ontwikkeling van de luchthavens in ons land betrekken. “In aanvulling op de geluidsberekeningen die internationaal wettelijk zijn voorgeschreven zal er meer gebruik worden gemaakt van metingen. Dit geeft de mensen in de omgeving meer duidelijkheid over de geluidsbelasting en kan de berekeningen verbeteren.”

Klimaatneutraal vliegen en klimaatneutrale luchthavens

De minister laat verduurzaming niet alleen aan de luchtvaartsector over. Ze wil innovatie ook aanjagen. “Het kabinet wil de (internationale) regels aanpassen zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven en maakt werk van het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen, zoals biokerosine en synthetische kerosine.” Het kabinet heeft de doelstellingen uit het ontwerpakkoord Duurzame luchtvaart van de sector overgenomen. “Dit betekent dat de grondoperaties op de luchthavens binnen tien jaar volledig klimaatneutraal zijn en dat de CO2-uitstoot dan op het peil van 2005 zit. In 2050 willen de betrokken partijen dat de CO2-uitstoot voor de luchtvaart gehalveerd is ten opzichte van 2005 en in 2070 op nul staat.”