luchtvaartnota luchtvracht

Luchtvaartnota erkent belang luchtvracht voor Nederland

ACN, TLN/Fenex en evofenedex zijn tevreden dat in de Luchtvaartnota 2020–2050 het maatschappelijke en economische belang van luchtvracht duidelijk worden erkend. Cargo vluchten hebben een beperkte omvang binnen de Nederlandse luchtvaart, maar een relatief grote toegevoegde waarde (Schiphol en Maastricht Airport samen 2,7 miljard euro). De luchtvracht is bovendien belangrijk voor het optimaliseren van de netwerkkwaliteit van mainport Schiphol. Handels- en productiebedrijven in Nederland zijn afhankelijk van luchtvracht voor het vervoer van goederen, zoals high tech machines, medicijnen en bloemen.

De drie organisaties roepen het kabinet op deze erkenning van het belang van luchtvracht in daden om te zetten en de aangekondigde geleidelijke ontwikkeling van Schiphol zo vorm te geven dat vrachtvluchten een kans krijgen op herstel van hun positie. Vrachtvluchten ondersteunen de exportkansen van ondernemers, de werkgelegenheid én het Nederlandse vestigingsklimaat. De afgelopen maanden is gebleken hoe cruciaal vrachtvluchten zijn in de verzending van medische en urgente goederen in de bestrijding van het coronavirus.

Grote economische meerwaarde

Vrachtvluchten leveren daarnaast de meeste economische meerwaarde op per vlucht en zijn een belangrijke aanjager voor het economisch herstel in de komende periode. ACN, evofenedex en TLN/Fenex zien daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor de luchtvrachtketen in verduurzaming en in de  vermindering van uitstoot en het verbeteren van de leefomgeving. Hiermee wordt het economische belang geborgd, wordt zekerheid aan de luchtvrachtsector geboden en worden concrete stappen in verduurzaming gezet.