waterstofcluster

Tata Steel, Nouryon en haven: ‘Grootste waterstofcluster EU in MRA’

Tata Steel, Nouryon en Port of Amsterdam bundelen hun krachten om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de grootste waterstofcluster van Europa te maken. De partijen beschouwen groene waterstof als essentieel voor het behalen van klimaatdoelstellingen en het creëren van een meer circulaire economie.

Allereerst verkennen de partijen de haalbaarheid van een 100 megawatt waterelektrolysefabriek voor de productie van maximaal 15.000 ton waterstof per jaar op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit maakt deze eerste installatie een CO2-besparing van circa 350.000 ton per jaar mogelijk maken. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 40.000 huishoudens. Daarnaast wordt zuurstof geproduceerd.  Een definitief investeringsbesluit over deze fabriek wordt verwacht in 2021. De bedrijven hebben de ambitie om de technologie verder op te schalen.

Lees ook de blog: Tijd voor overstap waterstof

Nouryon – voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals – gaat de fabriek beheren, waarbij Tata Steel de zuurstof gaat gebruiken voor de verdere verduurzaming van zijn productieprocessen. Daarnaast gaan beide partijen gezamenlijk verschillende routes verkennen voor het gebruik van waterstof om emissies van staalfabrieken om te zetten in bruikbare chemicaliën en producten. Port of Amsterdam richt zich op de infrastructuur voor de verdere distributie van groene waterstof. Dit dient als basis voor de ontwikkeling van nieuwe industrieën en emissievrij transport in de Metropoolregio Amsterdam.

Realistisch alternatief

“Deze samenwerking bouwt voort op onze bestaande initiatieven om de ontwikkeling van een duurzame chemische industrie te ondersteunen,” zegt Knut Schwalenberg, Managing Director Industrial Chemicals van Nouryon. “Groene waterstof is een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen. Ook maakt het nieuwe vormen van groene chemie mogelijk zoals het gebruik van emissies van staalproductie, CO2 of afval voor de productie van kunststoffen. Dit maakt de overstap naar nieuwe, circulaire waardeketens mogelijk.”

“Tata Steel is een uitgesproken voorstander van waterstof om de energietransitie mogelijk te maken,” aldus Hans Fischer, CEO van Tata Steel Europe. “Dit project kan een opstap zijn om in de toekomst grote hoeveelheden betaalbare waterstof beschikbaar te maken.” Dit biedt volgens hem perspectief om Van Tata Steel een CO2-neutrale staalproducent te maken. De ontwikkeling van de groene waterstofcluster zal ook emissievrije bussen en zwaar transport in de gehele Amsterdamse regio mogelijk maken.