data dilemmas mobiliteit

Smart mobility in de MRA: het barst van de ideeën en projecten

Met smart mobility oplossingen maken partijen mobiliteit binnen de Metropoolregio Amsterdam slimmer, duurzaam en toekomstbestendig. Maar hoe ziet de regio er over twintig of dertig jaar uit? Tijdens de tweejaarlijkse kennisbijeenkomst Smart Mobility in de MRA op 1 november jl. kwamen alle betrokken partners en marktpartijen bij elkaar voor de laatste update over lopende projecten.

Innovatieve last mile

Op station Zaandam stonden elektrische steps en scooters, deelauto’s en deelfietsen opgesteld. Deelnemers van het congres konden deze unieke services gebruiken voor de last mile van station naar evenementenlocatie Taets. Dé ideale manier om kennis te maken met elektrische steps van Enino, groene scooters van Felyx, deelauto’s van Stap Inn, innovatief OV van Via Van en deelfietsen van FlickBike. Na een woord van wethouder Gerard Slegers werd tijdens de opening van het congres ook de diensten van FlickBike in de gemeente Zaanstad gelanceerd.

Interactieve projectenkaart

Naast kennisdelen en ontmoeten stond ook de smart mobility projectenkaart centraal met daarop alle lopende projecten in de MRA. Dit is de eerste keer dat er een overall overzicht gepresenteerd is met daarop alle actuele projecten. Het overzicht is tijdens de dag verder aangevuld met projecten die er nog niet op stonden. Daar staan al verschillende projecten uit de MRA in, zoals: Blauwe Golfproef met communicerende auto’s en intelligente verkeerslichten op de N205. Wil je op de hoogte blijven van het projectenoverzicht? Stuur dan een mail naar smartmobility@vervoerregio.nl.

Workshops: leren, delen en inspireren

De kennisbijeenkomst stond deze keer in het teken van de toekomstbestendigheid rondom smart mobility. Na twee inspirerende, soms uitdagende key-notes van trendwatcher Richard van Hooijdonk en directeur Thijs Emondts van Uber werd er binnen verschillende workshops en speeddates gesproken over projecten en initiatieven in de regio. Zo namen Derk Wantia (MOJO Concerts) en Arwind Gajadien (LiveCrowd) de aanwezigen mee in de afwegingen voor een soepel verkeer rondom festivals en zocht Bart van Arem (TU Delft) naar input voor een wetenschappelijk vervolgonderzoek naar zelfrijdend vervoer in de MRA.

Chris de Veer, strategisch beleidsadviseur bij provincie Noord-Holland, gaf samen Mark Grefhorst (Be-Mobile) een workshop over toekomstproof samenwerken in Socrates. In deze workshop stonden 4 user-cases centraal die voor de Amsterdamse regio binnen Socrates verder worden uitgewerkt.
‘Voor de usecase Netwerkoptimalisatie hebben de deelnemers gekeken op welke manier het samenbrengen van publieke en private data kan leiden tot betere routes en meer keuzevrijheid voor weggebruikers. Bij Slimme bestemmingen stond het Arena-gebied centraal waar soms tot 100.000 mensen tegelijkertijd samenkomen voor diverse evenementen. De deelnemers aan de workshop kwamen met ideeën voor betere routering naar parkeerplaatsen en extra diensten voor weggebruikers. De usecase Milieuzones focuste op de beperkingen die milieuzones in Amsterdam opleggen voor de weggebruikers. Een idee was om met voertuigherkenning gekoppeld aan het systeem van voertuigkenmerken vroegtijdig de weggebruikers te waarschuwen die de zone niet in mogen om zodoende boetes te voorkomen. De usecase Wegwerkzaamheden leverde diverse ideeën op waarmee service providers – en uiteindelijk weggebruikers –  eerder op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden. Belangrijk hierbij is de informatie die de weggebruikers zelf kunnen geven over het begin en de beëindiging van de wegwerkzaamheden. Dat staat nu vaak nog niet goed in de systemen van de overheid. Aan de diverse tafels werden zeer geanimeerde gesprekken gevoerd en de oogst van de workshops was zeer rijk. Met een aantal opgehaalde ideeën gaan we in het project zeker aan de slag’, zegt Chris de Veer na afloop van de dag.

Speeddates: alles wat je weten wilde over…

Uniek aan het evenement was de mogelijkheid om te speeddaten. Onder het motto ‘alles wat je altijd wilde weten over…’ konden deelnemers in korte tijd alles te weten komen over onder andere Talking Traffic of de slimme energieopslag in de Johan Cruijff ArenA. Een laagdrempelige manier om te discussieren, netwerken en geinspireerd de deur uit te lopen.

De presentaties van de workshops en foto’s van de dag komen beschikbaar op smartmobilitycongres.nl.

Wil je op de hoogte blijven van Smart Mobility in de MRA? Neem dan contact op via smart mobility @ vervoerregio .nl.