infraprojecten Noord-Holland

Honderden miljoenen extra voor bereikbaarheid MRA

De rijksoverheid en de regio trekken 539 miljoen euro uit voor een betere bereikbaarheid in de MRA. Er wordt geïnvesteerd in de verbreding van snelwegen en het verbeteren van het openbaar vervoer en lokale wegen in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Daarnaast worden de effecten onderzocht van het uitbreiden van het metronetwerk van Amsterdam, waarbij onder meer wordt gekeken naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Dit zijn twee van de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) dat deze week heeft plaatsgevonden.

In dit overleg is ook een aantal belangrijke besluiten genomen over het MRA-programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zo gaan het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de infrastructuur aanpakken op groeiende locaties als Almere, Haven-Stad, Amsterdam-Oost en de Schiphol-regio. Ook wordt de transitie voortgezet naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem met negenduizend spitsmijdingen per dag in 2020.

Regionale OV Toekomstbeeld 2040

De samenwerkende overheden in de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben het BO MIRT aangegrepen voor het aanbieden van het Regionale OV Toekomstbeeld 2040 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit toekomstbeeld omvat een voorkeursnetwerk, dat bestaat uit vele maatregelen en projecten met als basis hoogwaardige openbaarvervoerlijnen (HOV) voor tram, bus, metro en trein. Dit voorkeursnetwerk is de gezamenlijke inzet voor de toekomstige mobiliteits- en leefbaarheidsopgaven in de regio.

Meer informatie over de plannen  voor bereikbaarheid MRA

Meer informatie over de uitkomsten van het BO MIRT kunt u lezen op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hier vindt u de brief die de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitkomsten van het BO MIRT heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

En hier kunt u meer lezen over de BO MIRT-besluiten die betrekking hebben op het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.