state region amsterdam

Horizon Europe: ruim 95 miljard voor onderzoek en innovatie

Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers kunnen tot en met 2027 een beroep doen op € 95,5 miljard financiering vanuit het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Het programma richt zich op bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor maatschappelijke uitdagingen op thema’s als digitalisering, zorg, mobiliteit en de energietransitie. Nederland was met 5 miljard in de vorige ronde van Horizon koploper in het binnenhalen van subsidie. Het EU-programma gaat komend voorjaar open.

Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoekinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie. Het programma biedt toponderzoekers de kans hun baanbrekende onderzoeksprojecten uit te voeren. Daarnaast helpt het kennisinstellingen en bedrijven om internationaal samen te werken aan grote maatschappelijke vraagstukken. Het ondersteunt ook innovatieve ondernemers om hun internationale ambities waar te maken.

Meer financiering beschikbaar

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 (€ 63,5 miljard) was de voorloper van Horizon Europe en liep van 2014 tot en met 2020. Uit dit programma haalde Nederland tot nu toe circa € 5 miljard en voert daarmee de EU-ranglijst per inwoner aan. De komende 7 jaar is er vanuit Horizon Europe 30% meer financiering beschikbaar voor Europese ondernemers en onderzoekers om te werken aan het vergroten van wetenschappelijke kennis en het versnellen van economische groei.

Ondersteuning voor Nederlandse ondernemers en wetenschappers

Mede door financiering vanuit Horizon 2020 zijn innovatieve scaleups zoals Mimetas (Leiden) en CEAD (Delft) verder gegroeid. Mimetas houdt zich bezig met miniatuurorgaantjes van menselijk weefsel waar medicijnen snel en veilig op getest kunnen worden. CEAD ontwikkelde een unieke 3D-printertechnologie waarmee bijvoorbeeld kunststof composieten voor voer- en vaartuigen worden gemaakt.
Een ander voorbeeld is het Twentse bedrijf 4Silence dat innovaties ontwikkelt, zoals een betonnen bak gekoppeld aan het wegdek en een mini-geluidsscherm, om de geluidsoverlast van wegen en spoor te verminderen.
Het project Tracking of Plastic in our Seas (TOPIOS) ontving een zogenoemde European Research Council-beurs. Hiermee kon een team onderzoek doen naar plastic vervuiling op zee. Het uiteindelijke doel van TOPIOS is om een 3D-kaart te maken die inzicht geeft waar de plasticvervuiling in de oceanen terecht komt.

Startbijeenkomst

Het kabinet gaf begin maart het officieuze Nederlandse startsein voor Horizon Europe met een digitale bijeenkomst waaraan bijna 1.000 ondernemers, wetenschappers, onderzoekers en overheden deelnamen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) waren hierbij aanwezig.

Bekijk de Kick-off of meld u aan voor de Horizon Europe Startevenementen.