state region amsterdam

HvA-onderzoeker stadslogistiek Susanne Balm wint talentprijs

Stichting Wiechert stimuleert jong, ondernemend en creatief talent in de vastgoedsector. Half januari won Susanne Balm de Best Young Talent prijs 2019 met haar pitch over mobiliteit in de stad. Want logistieke problemen raken ook de vastgoedsector. Als vastgoed onbereikbaar is en de stad onaantrekkelijk, daalt de waarde van woningen en bedrijfspanden.

Susanne Balm. Foto: HvA.

Om de stad leefbaar te houden, moeten we onze logistiek slimmer organiseren. Door de verdichting van de stad neemt de vraag naar goederen per vierkante meter toe. Maar de beschikbare ruimte voor logistiek neemt af. Hoe voorkomen we dat onze stad verstopt en vervuild raakt?

Een oplossing is het verduurzamen van de goederenstromen door gebruik te maken van stadshubs aan de rand van de stad. Op een stadshub worden goederen van verschillende leveranciers afgeleverd. De goederen worden gebundeld en met schoon vervoer naar de ontvanger gebracht.

Susanne: “Grote organisaties zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, kantoorbedrijven en vastgoedbeheerders genereren veel logistieke bewegingen in steden. Denk aan de levering van kantoorartikelen, post en pakketten, catering, onderhoud, bouwwerkzaamheden en afvalinzameling. Grote inkopers kunnen een belangrijke rol spelen om de logistiek effici├źnter, slimmer en schoner te organiseren. Bijvoorbeeld door, net zoals de UvA-HvA doet, leveranciers te vragen via een stadshub te leveren. Deze oplossing reduceert het aantal vervoersbewegingen en aflevermomenten en maakt de inzet van schoon vervoer mogelijk: slim en schoon.”

Lectoraat City Logistiek

Susanne Balm is aan de HvA betrokken bij het lectoraat City Logistiek van lector Walther Ploos van Amstel. Het lectoraat onderzoekt hoe binnensteden en woonwijken op het groeiende vrachtverkeer moeten inspelen. Susanne verzamelt informatie en kennis op de website Logistiek en Inkoop.

Bron: HvA.