datadelen metropool

Haven Amsterdam weerbaarder met nieuw programma Cybersecurity

Informatiesystemen bevatten waardevolle informatie en zijn daardoor interessante doelwitten voor cybercriminaliteit. De basisveiligheid moet bij elk bedrijf op orde zijn. Het gaat dan om maatregelen zoals awareness, scheiding van netwerken, tijdig installeren van security updates en het toepassen van ‘gelaagde beveiliging’. Port of Amsterdam vindt het belangrijk om bedrijven in het havengebied proactief te betrekken en gezamenlijk te werken aan cyberweerbaarheid. Om die reden heeft het havenbedrijf een veelomvattend Cybersecurity Programma ontwikkeld met onder meer een centraal meldpunt voor cyberaanvallen.

Belangrijke onderdelen van dit programma zijn een meldpunt en het CYREN-netwerk (Cyber Resilient Noordzeekanaalgebied). Het CYREN-netwerk verzamelt informatie over cyberdreigingen en deelt deze met de aangesloten bedrijven. Deze bedrijven worden vanuit het meldpunt snel en effectief geïnformeerd over mogelijke cyberaanvallen in het Noordzeekanaalgebied. Bedrijven kunnen zich tot het meldpunt wenden als een situatie plaatsvindt die mogelijk de havenregio kan raken. Het meldpunt wordt bemand door Divisie Havenmeester.

Cyberweerbaar

Havenmeester Marleen van de Kerkhof en initiatiefnemer van het Cybersecurity Programma van  Port of Amsterdam: ‘Datastromen en ketens worden in toenemende mate aan elkaar verbonden en voor een breed publiek via het internet beschikbaar gesteld. Dat biedt kansen maar ook forse uitdagingen voor informatiebeveiliging. Een aanval op informatiesystemen van een klant of toeleverancier heeft effect op het bedrijf zelf, maar vaak ook op alle bedrijven er omheen en kan de scheepvaart ontregelen. Cyberincidenten zijn tenslotte niet aan fysieke grenzen gebonden. Door snel actuele dreigingsinformatie, incidenten en handelingsperspectieven met elkaar te delen, wordt de hele havenregio cyberweerbaarder.’

cybersecurity haven amsterdam
Port of Amsterdam wordt centraal meldpunt voor cyberaanvallen

Erkend programma

CYREN is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Digital Trust Center. Verschillende bedrijven dragen actief bij aan het uitbouwen van het CYREN-netwerk binnen het Noordzeekanaalgebied.

Meer informatie en een animatie over het meldpunt: www.portofamsterdam.com/cyren