noordzeekanaalgebied

Kabinet investeert miljoenen in Noordzeekanaalgebied

Het Rijk trekt € 50 miljoen uit voor investeringen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Het NZKG krijgt dit geld omdat het een van de locaties is waar energie uit wind op de Noordzee wordt overgebracht naar het vasteland. Het geld wordt besteed aan verschillende projecten zoals de tweede pont Velsen en het revitaliseren van de haven in Beverwijk. 

Bron: Provincie Noord-Holland. Foto: Pixabay.

Alle projecten staan in een concept-regioplan. Dit regioplan is naar verwachting begin juni vastgesteld door alle betrokken overheden: de provincie Noord-Holland, de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmermeer. De formele bekrachtiging van de bestuursovereenkomst vindt plaats op 26 juni 2024.

Impactvolle verbouwing

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren heeft het kabinet de ambitie voor windenergie op zee in 2021 verhoogd naar een opgestelde capaciteit van ongeveer 21 gigawatt rond 2030. Dat is ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van Nederland. Om een verantwoorde inpassing van de bijbehorende infrastructuur van het net op zee mogelijk te maken wordt er geïnvesteerd in de leefbaarheid van de regio’s waar elektriciteit aan land komt. 

In 2022 heeft het kabinet in totaal € 500 miljoen uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld voor deze investeringen. De eerste € 210 miljoen hiervan wordt nu besteed. Een nieuw kabinet zal dit najaar de verdeling van het resterende geld voor de tweede ronde uitwerken. De regio’s waar in totaal € 210 miljoen geïnvesteerd wordt zijn Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. 

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “We zetten grote stappen in Nederland met de energietransitie. Dat is een grote klus en vraagt om een impactvolle verbouwing van ons energiesysteem. Ook de aansluiting van windparken op zee kan veel impact hebben op een regio. Die lusten en lasten moeten we eerlijk verdelen, daarom is het belangrijk dat we investeren in de leefbaarheid in deze regio’s.”

Zie voor meer informatie ook: Net op zee en de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030.