circulair metaalketen

Meldpunt belemmering circulair ondernemen

De provincie Noord-Holland heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die circulair willen produceren en handelen maar daarin door regels worden belemmerd. De provincie wil graag met de ondernemers aan tafel om deze hindernissen uit de weg te ruimen.

Uit een inventarisatie van de provincie Noord-Holland is gebleken dat er veel materiaal niet wordt hergebruikt terwijl dat wel zou kunnen. Veel herbruikbare materialen worden als afval aangemerkt en belanden op de stortplaats of in de verbrandingsoven.

“We willen kijken waar kansen liggen”
Gedeputeerde Jack van der Hoek

In veel gevallen hebben de ondernemingen zelf goede ideeën voor hergebruik maar lukt het niet om deze kansen te benutten. In een aantal gevallen staan regels van bijvoorbeeld de gemeente of de provincie dit hergebruik in de weg.

Focus op vier sectoren

De provincie kijkt vooral naar 4 sectoren waarin Noord-Holland zich sterk circulair profileert: de voedingsindustrie, de agro- en bollensector, bouw en Grond-, Weg- en Waterbouw en de metaalindustrie. Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “We zien dat daar in termen van kringlopen nog veel te halen valt. Denk aan cacaodoppen, visrestanten, koffiedik, loof en ander groenafval in de bollenteelt en glastuinbouw en aan metaalslakken en constructieafval. Wij krijgen signalen dat ondernemingen deze kostenposten graag willen ombuigen naar een inkomstenbron, maar daarin gehinderd worden door regels. Dat kunnen milieuregels zijn, juridische hobbels, ruimtelijke belemmeringen maar ook regels die een kosteneffectieve logistiek in de weg staan. Wij willen graag kijken naar de kansen die er liggen en we gaan hierover graag met deze bedrijven in gesprek.”
De provincie rondt de gesprekken met de ondernemers uiterlijk in oktober 2018 af. Daarna wordt inzichtelijk welke oplossingen er zijn en hoe de bevoegde instanties daar actie op kunnen ondernemen.
Grote én kleine ondernemingen kunnen hindernissen melden bij de provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl/belemmeringendialoog.
Bron: noord-holland.nl

Geef een reactie