state region amsterdam

Metropoolregio Amsterdam krijgt eigen vertegenwoordiging in Brussel

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) start binnenkort met een eigen vertegenwoordiging in Brussel. De samenwerkende overheden in de MRA willen daarmee de kansen voor beïnvloeding, kennisdeling en financiering van en over grote maatschappelijke uitdagingen in de regio benutten.

Bron: metropoolregioamsterdam.nl.

Maatschappelijke problemen én oplossingen bevinden zich meer en meer in stedelijke regio’s. Daarom zijn metropolen in toenemende mate belangrijk voor de Europese Unie. De MRA wil met een eigen vertegenwoordiging als één regio optrekken in Europa en daarmee de kans op succes vergroten.

Meer zichtbaarheid in Brussel

Concreet start komend jaar een tweejarige pilot voor een MRA-vertegenwoordiging met een vertegenwoordiger in Brussel, die specifiek de belangen van de MRA gaat behartigen. Door daar fysiek aanwezig te zijn, wordt de zichtbaarheid van de MRA groter. De MRA trekt daarbij samen op met de bestaande vertegenwoordigingen van Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland en intensiveert de samenwerking in Brussel op thema’s als waterstof, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Eerste contacten gelegd voor MRA-vertegenwoordiging Brussel

Begin december brachten Emiel Reiding, directeur MRA, Pedro Campos Ponce, hoofd public affairs gemeente Amsterdam en Remco Rienties, adjunct-directeur MRA, een bezoek aan Brussel om de eerste contacten te leggen en inzicht te krijgen in hoe de MRA-vertegenwoordiging vorm kan krijgen. Zij hebben gesproken met verschillende EU-instituties, zoals de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland en de Europese Commissie. Ook bezochten zij de bestaande vertegenwoordigingen, het Huis van de Nederlandse Provincies en het G4-kantoor, en is inspiratie opgedaan bij het EU-kantoor van de regio Helsinki.

Waterstof, mobiliteit en circulaire economie kansrijke thema’s

‘Het was een inspirerend en nuttig bezoek’, zegt Emiel Reiding, ‘Waarbij het mij duidelijk is geworden dat we concrete doelen moeten stellen als we effectief willen zijn in Brussel en moeten kiezen waar wij als MRA het verschil gaan maken: choose your battles. Op thema’s als waterstof, mobiliteit en circulaire economie zie ik kansen. Een efficiënte organisatie is belangrijk, uiteraard in samenwerking met Amsterdam, de provincies en hun netwerken.’ Pedro Campos Ponce sluit daarop aan: ‘We gaan Amsterdam internationaal als metropool positioneren en hebben daarbij de ambitie om een internationale topregio met een hoge kwaliteit van leven te zijn. Een MRA-vertegenwoordiging in Brussel is een belangrijke stap voor het realiseren van deze ambitie.’

Emiel Reiding: ‘We gaan nu op zoek naar een geschikte vooruitgeschoven post, geïnteresseerde kandidaten kunnen zich bij ons melden.’