Nieuw nationaal netwerk van cityhubs, ook in MRA

Middels het onthullen van een nieuw logo en een nieuwe website markeerden de initiatiefnemers vandaag de aftrap van een nieuw nationaal logistiek netwerk: Cityhubs Nederland. Dit netwerk verzorgt in de 40 grootste steden van Nederland duurzame logistiek door de kleine en middelgrote goederenstromen te coördineren en te bundelen.
“Door dit nationale open aanbod van Cityhub diensten, kunnen verzenders van goederen met eindadressen in de stad kiezen voor een duurzame oplossing”, aldus adviseur Egbert Guis in zijn presentatie. “En voor het vervoerstraject tot aan de Cityhubs hebben ze een veel ruimere keus uit partners die dat kunnen uitvoeren”. Cityhubs optimaliseren de goederenstroom in de stad en op de snelweg.
De ondernemers van Binnenstadservice Nederland hebben het initiatief genomen tot dit nieuwe nationale netwerk. Een netwerk waarbinnen Cityhub ondernemers in hun eigen stad onder een eigen merk of bedrijfsnaam werken, en tegelijk landelijk op dezelfde manier diensten aanbieden aan (inter)nationale verladers en vervoerders, onder de naam Cityhubs Nederland.
Tijdens de open landelijke bijeenkomst werd ook duidelijk dat een cruciale rol is weggelegd voor de (lokale) overheid. Publieke interventie is nodig om de maatschappelijke belangen van veiligheid, leefbaarheid en gezondheid veilig te stellen. Zodra de lokale overheid nieuwe stevige kaders zet, zal de markt zich daarbinnen herschikken. Want als het moet, dan kan de sector het wel. Het voorbeeld van de bevoorrading van de Waddeneilanden toont dat aan.
De ondernemers van het Cityhubs netwerk hebben zich voorgenomen de landelijke vergaderingen regelmatig open te stellen voor (maatschappelijke) partners. Want vooral door samen te werken, stap voor stap en hand in hand, worden de puzzelstukjes van optimale logistiek in de stad opgelost.
In de MRA is het netwerk van Cityhubs actief in Amsterdam, Haarlem en Lelystad.
Bron: Cityhubs.nl

Geef een reactie