circulair noord-holland

Nieuwe subsidie voor innovatie circulaire economie

Het kabinet stelt 44 miljoen euro subsidie beschikbaar voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op de circulaire economie. De subsidie valt binnen de regeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). U vraagt deze aan vanaf 1 augustus 2019. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitvoerder van de regeling.

Het thema Circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Ook bijvoorbeeld het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie. Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd en ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom’

Minder CO2-uitstoot in 2020

Met de uitbreiding van de subsidie voor circulaire projecten bevordert het kabinet de transitie naar een circulaire economie. Bovendien komt het hiermee tegemoet aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Het vonnis verplicht Nederland om in 2020 een broeikasgasreductie van 25% ten opzichte van 1990 te realiseren.

Ook sluit het aan bij de maatregelen in het Klimaatakkoord. Het DEI+-thema ondersteunt projecten die bijdragen aan de CO2-reductiedoelstelling voor 2020.

Wacht niet met indienen

Aanvragers van de subsidie circulair kunnen tot en met 22 september 2020 hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond. De DEI+ is geen tender. RVO.nl behandelt aanvragen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

In totaal 80 miljoen euro subsidie voor circulair

Deze regeling is één van de maatregelen die voortkomt uit de € 80 miljoen die het kabinet extra beschikbaar stelt voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Lees meer over het totale pakket aan extra middelen voor Circulaire economie op Rijksoverheid.nl.