digitalisering haven

Haven Amsterdam stapt in consortium waterstof

Port of Amsterdam is partner geworden van het Europese project H2Ships. Dit Interreg North-West Europe project focust zich op de volgende kernvraag: Wat zijn de essentiële condities voor een succesvolle marktintroductie van waterstof als brandstof voor scheepvaart?

Daarvoor wordt een blauwdruk ontwikkeld voor een transport- en distributiesysteem inclusief bunkering in zee- en binnenhavens in Noord-West Europa voor groene waterstof. De ontwikkeling en implementatie van deze waardeketen vraagt om samenwerking tussen de relevante overheden, scheepsbouwers en marktpartijen. Als onderdeel van de pilot zal het nieuwe directievaartuig van Port of Amsterdam, de havenbeheerder, op waterstof in de vorm van natriumboorhydride gaan varen. Natriumboorhydride is een vaste vorm voor waterstof. Het directievaartuig is een representatief schip dat wordt ingezet om potentiële klanten of hoogwaardigheidsbekleders de haven en de stad te laten zien. Dit vaartuig wordt het komende jaar ontwikkeld en zal ook zo circulair mogelijk worden gebouwd.

Het H2Ships project loopt in totaal drie jaar en eindigt in juli 2022. H2Ships heeft 13 partners (waaronder Port of Amsterdam, Universiteit Delft, Tata Steel, Haven van Oostende en Port Autonome de Paris) uit de volgende vijf landen: België, Denemarken, Frankrijk, Groot Brittannië en Nederland. Het project zal bijna € 3,5 miljoen ontvangen aan subsidie van het Interreg North-West Europe Programme (2019-2022).

Voor meer informatie zie het persbericht van H2Ships.