AanZet 2024

ACN: ‘Vliegtaks vrachtvervoerder alleen in Europees verband’

In het regeerakkoord geeft het kabinet aan per 2021 een vliegbelasting in te willen voeren om de luchtvrachtsector te verduurzamen. Hier geeft het ministerie van Financiën nu invulling aan met een belasting voor passagiers en vrachtvliegtuigen (full freighters) die vanaf Schiphol vertrekken. Voor vrachtvliegtuigen is het tarief gebaseerd op gewicht van het toestel (‘Maximum Take Off Weight’) en de geluidsklasse. Met de opbrengst van de nieuwe belasting wil het kabinet de belastingen op werken en ondernemen verlagen en klimaatmaatregelen financieren. Brancheorganisatie ACN sprak zich eerder al uit tegen eenzijdige regelgeving door Nederland en pleit voor een Europese aanpak.

ACN ziet in de taks op vrachtvliegtuigen een opeenstapeling van diverse (mondiale, Europese en nationale) belastingen en toeslagen ontstaan die slecht is voor de concurrentiepositie van de full freight luchtvracht in Nederland.

Tekort aan slots en opstapeling van kosten

De positie van de luchtvracht staat al onder druk omdat er op onze nationale luchthaven een tekort is aan capaciteit (slots). Een aantal luchtvrachtmaatschappijen die al jaren op Schiphol vlogen, zag zich daarom gedwongen om (een deel van) hun operatie naar andere luchthavens, vaak buitenlandse, te verplaatsen. Dit heeft het vertrouwen van luchtvrachtmaatschappijen in Nederland als vestigingslocatie flink geschaad. Bovendien leidt het heen en weer rijden met vracht van en naar de regio Schiphol tot veel extra vrachtwagenkilometers.

Luchtvracht is belangrijk voor onze economie

Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit toont het belang van de luchtvrachtsector voor Nederland. Luchtvracht levert de Nederlandse economie jaarlijks ruim 2 miljard euro op en is goed voor 25.000 banen. Maar minstens even belangrijk is de aanwezigheid van een sterke en efficiënte luchtvrachtsector voor het vestigingsklimaat van internationale bedrijven in Nederland. Ook is luchtvracht belangrijk om de netwerkkwaliteit van Schiphol in stand te kunnen houden.

Belasting schaadt Europees speelveld

In het regeerakkoord gaf het kabinet aan voorkeur te hebben voor een Europese luchtvaartbelasting. De belasting op vrachttoestellen die nu is voorgesteld, wordt alleen in Nederland geheven en niet in andere Europese landen. Dit leidt tot een ongelijk speelveld binnen Europa. De lastenverzwaring voor de sector zal leiden tot het ‘weglekken’ van vracht en daarmee werkgelegenheid naar het buitenland.

Wat is nodig?

Luchtvaart en luchtvracht zijn belangrijk voor Nederland, maar belasten tegelijk het milieu en de omgeving. Daarnaast hebben we te maken met schaarste op Schiphol. De vraag naar slots is groter dan het aanbod. Brancheorganisatie ACN pleit er daarom al langer voor om keuzes te maken. Specifiek vluchten met een grote meerwaarde voor onze economie, welvaart en de netwerkkwaliteit van Schiphol zouden de ruimte moeten krijgen die ze verdienen. Dát, samen met een gematigde groei op Schiphol, snelle opening van vliegveld Lelystad, een goed ingevoerde local rule en uitvoering van het vooruitstrevende actieplan ‘Slim en Duurzaam’, maakt het dat Schiphol haar vooraanstaande positie in de wereld kan behouden.

Air Cargo Netherlands

ACN (ruim 300 leden) is de ketenbrede brancheorganisatie voor de Nederlandse luchtvrachtketen. De brancheorganisatie komt op voor de belangen van de luchtvrachtketen en is aanjager van initiatieven om de keten te innoveren en te verduurzamen.

Bron: ACN.nl.