Opening Lelystad Airport: 1 april 2019 met voorbehoud

Nieuwe terminal Lelystad Aiport
De opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven staat gepland voor 1 april 2019. Die datum is onlangs in een nieuwe studie naar de haalbaarheid van de planning nog eens bevestigd. Bureau Gateway maakt wel een aantal forse voorbehouden: “Niet kan worden uitgesloten dat er verstoringen komen die het kritieke pad in gevaar kunnen brengen. Er moet dan ook scherp worden gestuurd op de risico’s.” Zo is de uitbreiding van Lelystad Airport afhankelijk van de aanpassing van de luchtruimstructuur voor een nieuwe Luchtruimvisie. Beide zijn nog in de maak.
Lelystad Airport als vakantieluchthaven moet Schiphol Airport gaan ontlasten, waardoor bij Amsterdam weer ruimte ontstaat voor groei. Om de luchthaven in Lelystad geschikt te maken worden onder meer nieuwe vertrek- en landingsbanen aangelegd, komt er een nieuwe terminal en een hogere verkeerstoren en wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van de luchthaven.

Rapport naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Sharon Dijksma
Staatssecretaris Dijksma.
Foto: ministerie van I&M

Demissionair-staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft onlangs een nieuwe ‘haalbaarheidsstudie en robuustheid van de planning‘ van Bureau Gateway naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens haar sluit Gateway aan op het eerdere oordeel van Helios waarin 1 april 2019 als openingsdatum is vastgesteld. Gateway oordeelt positief over de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet binnen en tussen Luchtverkeersleiding Nederland, IenM en andere betrokken organisaties voor de versterking van project- en programmamanagement en governance. Maar Gateway geeft ook aan “dat alle betrokken partijen nog heel stevig aan de bak zullen moeten en dat de komende periode nog keuzes gemaakt worden die ergens pijn gaan doen. Met andere woorden: we zijn op de goede weg, maar er moet nog wel een flinke slag gemaakt worden”, vat Dijksma samen.

Aanpassing luchtruimstructuur

Gateway doet in de review acht aanbevelingen die Dijksma overneemt. Terecht wordt volgens haar bijzondere aandacht gevraagd voor de doorgroei van Lelystad Airport naar uiteindelijk 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Hiervoor is een aanpassing van de luchtruimstructuur ter uitwerking van de Luchtruimvisie nodig. Gateway beveelt aan de komende maanden het benodigde programmaplan uit te werken. Dijksma belooft dat haar ministerie er prioriteit aan zal geven: “Eerder heb ik al aangegeven dat op dit moment de verkeersleidingorganisaties, samen met mijn ministerie, werken aan concrete oplossingen voor het vergroten van de luchtruimcapaciteit. Begin 2018 worden concrete projecten gestart, teneinde tijdig een verdere doorgroei van Lelystad Airport te verzekeren.

Tweesporenaanpak

Dijksma belooft in de verdere uitwerking van het project Lelystad Airport een tweesporenaanpak te zullen volgen. “In het eerste spoor wordt programmatisch gewerkt aan de openstelling van de luchthaven per 1 april 2019. In het tweede spoor wordt gewerkt aan de uitwerking van de Luchtruimvisie. De uitwerking betreft een gezamenlijk civiel-militair programma. Beide sporen worden uiteraard in samenhang met elkaar uitgewerkt.”
Ga voor het laatste nieuws over de uitbreiding van Lelystad Airport naar de speciale site over bouw en aanleg.

Geef een reactie