paskamer

Paskamer: tool voor beter matchen vraag & aanbod arbeidsmarkt

Het MRA-programma House of Skills heeft in samenwerking met TNO ‘De Paskamer’ ontwikkeld: een instrument dat kan worden ingezet voor de analyse van vaardigheden (‘skills’) van werknemers en hun aansluiting op de arbeidsmarkt. De koppeling tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan hiermee nauwkeuriger worden gemaakt.

‘Door de arbeidsmarkt meer op skills in te richten, komen de vaardigheden van werkenden en werkzoekenden die nu onzichtbaar blijven beter in beeld’, zegt onderzoeker Joost van Genabeek van TNO. ‘Bijvoorbeeld middels House of Skills en met de inzet van innovatieve middelen beoogt TNO wat aan de mismatch op de arbeidsmarkt te doen.’

Resetten

Onlangs gaf hoofdeconoom Sandra Philippen van ABN Amro in het televisieprogramma Buitenhof nog aan dat het voor veel mensen nodig is om te ‘resetten’ en zich om te scholen naar ander werk. Zij pleitte ervoor om mensen te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun vaardigheden die passen bij een ander beroep in een andere sector. Ze onderschreef daarmee het voornemen van het kabinet om werkgevers aan te moedigen hun werknemers te laten omscholen om te voorkomen dat zij in de WW belanden.

Tekst loopt door onder video

Beter inzicht

‘Door de coronacrisis verliezen veel mensen hun baan en moeten ze op zoek naar ander werk, soms zelfs in een andere sector’, zegt de Amsterdamse onderwijswethouder Simone Kukenheim. ‘Als werkenden en werkzoekenden weten wat hun vaardigheden zijn, vergroot dat hun inzicht in welk ander werk bij hen past.’

‘Niet alleen kijken naar opleidingen en papieren’

Ook de vakcentrales FNV en CNV, beide partner binnen House of Skills, zijn positief over de ontwikkeling van het nieuwe instrument. ‘Wij juichen de inzet van De Paskamer toe, omdat het een systeem is dan niet sec naar opleiding en papieren kijkt. Maar ook naar vaardigheden, de skills van mensen’, zegt Judy Hoffer van de FNV. ‘Het maakt het makkelijker voor medewerkers om te gaan werken in een andere sector. Die doorstroom bevorderen is belangrijk, zeker in tijden van een crisis waarin de arbeidsmarkt snel kan veranderen.’

Meer weten over House of Skills en de Paskamer?

Meer informatie over House of Skills en over De Paskamer, inclusief een video-animatie over dit nieuwe instrument, kunt u vinden op de website van House of Skills.