slotpool luchtvracht

Presentatie Luchtvrachtmonitor tijdens Luchtvrachtcafé Schiphol

Maarten van As haalde het moment van zijn aantreden als directeur van ACN terug tijdens de opening van het Luchtvrachtcafé op 21 maart. In december 2017 vroeg hij zich af: ‘Waar zijn de facts en figures?’ Met alleen cijfers hoeft de luchtvrachtsector in Den Haag niet meer aan te komen. Toch blijven ze het uitgangspunt om de waarde van de luchtvracht voor de Nederlandse economie te kunnen onderbouwen en in Den Haag op de agenda te krijgen. Nu, anderhalf jaar later zijn de facts and figures er. En ze zijn indrukwekkend, blijkt uit de allereerste Luchtvrachtmonitor: de toegevoegde waarde van luchtvracht was in 2017 € 2,15 mld.

De Luchtvrachtmonitor 2017 werd gepresenteerd tijdens het eerste Luchtvrachtcafé van 2019. ACN en Schiphol Cargo lieten hem opstellen om de waarde van de luchtvracht voor de Nederlandse economie over het voetlicht te brengen. Want, zo verzuchtte de sector nog geen half jaar geleden tijdens het Luchtvrachtcongres: “We staan onvoldoende op het netvlies in Den Haag.”

“De luchtvrachthub die we met zijn allen in vijftig jaar hebben opgebouwd, moeten we niet verloren laten gaan”

Door de discussies over de toekomst van Schiphol, de vliegbewegingen en de slots is de angst groot dat de luchtvracht nauwelijks nog kan groeien en zelfs in de knel komt. Met de Luchthavennota in voorbereiding is dit het moment om actief te gaan lobbyen in Den Haag en een eigen plek in die nota voor luchtvracht te bevechten. De Luchtvrachtmonitor kan hierin instrumentaal zijn.

Banenmotor en aanjager economie

Cargo area op Schiphol Foto: Schiphol group

Naast de toegevoegde waarde van € 2,15 mld bood de sector luchtvracht in 2017 werk aan 24.425 mensen op en rond Schiphol. Vergeleken met 2015 waren dat er bijna 1.000 meer. De deelnemers aan het Luchtvrachtcafé vonden het lastig zich hier een voorstelling van te maken. Bijna unaniem zeiden ze op zoek te zijn naar meer. Want er zit veel wél in deze cijfers, maar ook veel niet. Zo beperkt de Luchtvrachtmonitor zich enkel tot werkzame personen en toegevoegde waarde binnen de luchtvracht. Iedereen die voor KLM cargo werkt, wordt meegeteld, maar de werknemers van een buitenlandse luchtvrachtmaatschappijen die op Schiphol vliegen, niet. Bovendien neemt de Luchtvrachtmonitor alleen de achterwaartse effecten mee, die wetenschappelijk te verantwoorden zijn.

Voorwaartse effecten van onschatbare waarde

De voorwaartse of liever indirecte effecten komen (nog) niet terug in de Luchtvrachtmonitor. Maar eenieder kan zich voorstellen dat deze effecten mogelijk nog veel groter zijn. Denk aan de waarde die Veiling Aalsmeer creëert dankzij de nabijheid van Schiphol. Of de vele bedrijven in warehousing, transport, logistiek, distributie en zelfs digitalisering van de supply chain die zich rond Schiphol hebben gevestigd. En het vestigingsklimaat. De aanwezigheid van de luchtvracht hub is volgens de opstellers van de Luchtvrachtmonitor een belangrijke vestigingsfactor voor supply chain bedrijven met een internationale keten. Bovendien levert de luchtvracht een forse bijdrage aan het zogeheten ‘belly netwerk’ en zijn de langetermijneffecten in werkgelegenheid en toegevoegde waarde belangrijke trends. Want, zo maakt het onderzoek ook duidelijk, de luchtvracht heeft in tal van sectoren – van warehousing en distributie tot transport – en tal van gemeenten binnen – zoals Haarlemmermeer – en buiten de periferie van Schiphol direct en indirect effecten op werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Deze monitor is de eerste van velen die nog gaan volgen.

Luchtvrachtmonitor 2017 in het kort

Foto: Schiphol Cargo
  • 24.425 banen,  2,15 miljard toegevoegde waarde door luchtvrachtactiviteiten op Schiphol.
  • Ter vergelijk: In de haven van Amsterdam gaat dit om 31.054 mensen en € 3,19 miljard toegevoegde waarde; in de haven van Rotterdam om 156.581 mensen en 20,18 miljard toegevoegde waarde.
  • 61% van de direct werkzame personen in de luchtvracht werkt op Schiphol.
  • Distributie en diensten zijn verantwoordelijk voor 61% van de directe werkzame personen, en voor 65% van de directe toegevoegde waarde.
  • Slechts 21% werkt in de ‘aviation’, binnen de luchtvracht.
  • Veel directe werkplekken bevinden zich op of rondom Schiphol, maar van de wegtransport werkzaamheden, bevindt 50% zich buiten de regio/ op een niet vaste plek.
  • 57% van de directe toegevoegde waarde wordt gerealiseerd op locatie Schiphol.

Bron: Erasmus Centre for Urban, Port and Transport

De luchtvrachtmonitor lezen? 

De volledige luchtvrachtmonitor 2017 kunt u downloaden via de website van ACN.

Hoe nu verder

Het is de bedoeling dat de Luchtvrachtmonitor jaarlijks wordt opgesteld.  De cijfers voor 2018 worden nu verzameld en komen naar verwachting na de zomer beschikbaar.