enquête bouwen

Save the date: Green Deal ZES op 17 juni

Samen met onze partners werkt de Amsterdam Economic Board aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio Amsterdam. Slimme en schone (stads)logistiek is daar een belangrijk onderdeel van. Denk maar eens aan alle internetbestellingen die thuis worden bezorgd, restaurants en winkels die hun voorraad krijgen aangeleverd, afval dat wordt ingezameld en aan alle logistiek die bij een verbouwing komt kijken. Stadslogistiek blijft groeien en als de gezamenlijke overheden in de regio beleidsmatig niets doen, kan dit ten koste gaan van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid in steden. Op 17 juni willen we daarom een nieuwe regionale impuls geven aan Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES). 

Ambitie Rijk: zero-emissie zones in grote gemeenten

Veel gemeenten in de regio sluiten zich aan bij de ambitie van het Rijk om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het verduurzamen van stadslogistiek in gemeenten is een van de manieren om dit te doen. In het recente ontwerp Klimaatakkoord is dit ook een belangrijk punt van aandacht, waarbij het de ambitie van het Rijk is, dat in de top 30-40 grotere gemeenten (met aansluiting van andere kleinere gemeenten) uiterlijk in 2020 middelgrote zero-emissie zones worden vastgesteld. Dit vraagt ook van gemeenten in de regio om een behoorlijk aantal maatregelen voor te bereiden en te nemen en om de klimaatdoelstelling van 2030 te halen is een gezamenlijke inzet van alle gemeenten  binnen de Metropoolregio Amsterdam hard nodig!

17 juni: Board zet in op zero-emissie stadslogistiek

Voor 2019 is ons doel om een regionale impuls te geven aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, de GDZES. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 17 juni 2019, willen we zoveel mogelijk publieke en private partijen, de GDZES laten ondertekenen en zo laten zien dat we gezamenlijk streven naar haalbare maatregelen rond de verduurzaming van stadslogistiek.
In  aanloop naar 17 juni kijken we in een serie van 3 rondetafelbijeenkomsten, samen met gemeenten uit de regio, hoe we meer kennis onderling kunnen delen, slimmer kunnen samenwerken en afspraken kunnen maken over het stimuleren van slimme en schone bevoorrading.

Slimme en schone stadslogistiek: 7 oplossingen

Samen met onze partners ConnektTopsector Logistiek en de HvAmaakten we deze video, waarin we 7 tips geven die gemeenten kunnen helpen om hun ambities te realiseren:


Ben jij werkzaam bij een gemeente binnen de Metropoolregio Amsterdam en wil je meer weten over de Greendeal ZES? Neem dan contact op met onze collega Richard Hoving.

Bron: Amecboard.nl.