vacature

Vacature: werken aan optimaliseren logistieke ketens

De faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zoekt voor het onderzoeksprogramma Urban Technology binnen de onderzoeksgroep Smart Mobility & Logistics een enthousiaste en deskundige regionale programmamanager Noord West Connect voor 0,2-0,4 fte. 

Noord West Connect wordt ondersteund door het landelijke actieprogramma Lean & Green Off- Road. Doelstelling van Noord West Connect is het optimaliseren van logistieke ketens en bijbehorende businessmodellen van verladers en vervoerders door o.a. ladingbundeling en door in te zetten op verschillende modaliteiten voor goederenvervoer. Het actieprogramma Lean & Green Off-Road is onderdeel van Lean & Green Europe, en is inmiddels een succes in verschillende regio’s in Nederland. In de Metropoolregio Amsterdam is een start gemaakt met het programma in het Noordzeekanaalgebied, en de eerste successen zijn daarbij geboekt. Doel is nu om het programma breder in de regio in te zetten. Zie voor meer informatie www.lean-greenoffroad.nl.

Programmapartners

De Regionale Programma Manager zal nauw samenwerken en afstemmen met de progammapartners te weten: Connekt namens de Topsector Logistiek, Tafel Ruimte & Infra van de Amsterdam Logistics Board, Havenbedrijf Amsterdam, Provincie Flevoland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV en de Hogeschool van Amsterdam. Deze laatste treedt op als penvoerder en zal de thuisbasis zijn voor de Regionale Programma Manager.

Wij zoeken

Kennis op het gebied van:

 • supply chain management;
 • logistiek en transport.

Ervaring:

 • aantoonbare werkervaring in de operationele logistiek bij verladers en/of vervoerders of in de transportsector/logisitiek dienstverleners;
 • ervaring met programmamanagement. Regionale samenwerking of business development in de regio Noord-Holland en Flevoland is een pre;
 • ervaring met multimodaal en synchromodaal transport is een vereiste;
 • aantoonbare ervaring met het pro-actief enthousiasmeren en bij elkaar brengen van partijen;
 • overbruggen van (schijnbare) tegenstellingen tussen verladers en vervoerders, maar ook economische en maatschappelijke belangen;
 • vlottrekken projecten, hands-on indien nodig. Kan schakelen op bestuurlijke en operationele niveaus.

Attitude:

 • ondersteunende houding naar betrokken deelnemers: verladers, vervoerders, onderwijsinstellingen en (semi-)overheid;
 • open, lerende en onderzoekende houding naar gemeenschappelijke corridor ontwikkeling;
 • vertaalt de Lean & Green Off-Road visie en strategie naar een regionaal actieplan met concrete acties en resultaatdoelstellingen;
 • proactief bijsturen actieplan;
 • open communicatie en delen leerervaringen met het Lean & Green Off-Road en andere regio’s;
 • bereidheid tot samenwerking met het landelijke Lean & Green Off-Road programma en andere regio’s;
 • weet beschikbare tools als WeConnekt App en Legal Office effectief in te zetten in het proces alsook deze tools verder te optimaliseren.

Verder beschikken kandidaten over uitstekende mondeling en schriftelijke taalbeheersing, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wij bieden

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie projectmanager 4, salarisschaal 11 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 4661,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van kennis en ervaring.

We bieden een tijdelijk contract gedurende de projectperiode van 1 jaar. Afhankelijk van de resultaten en de financiële middelen is een verlenging voor een tweede jaar mogelijk.

Wij zijn

Het project wordt uitgevoerd aan het lectoraat Mainport Logistiek. Het lectoraat Mainport Logistiek is onderdeel van faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie

Vragen over de positie kunnen via e-mail Edith Petersen worden gesteld tot 2 juli 2018. Daarna zullen de (geanonimiseerd) antwoorden ter beschikking gesteld worden aan alle kandidaten die zich tot dan met vragen gemeld hebben, of die op deze vacature hebben gereageerd.

Tijdlijn/deadlines

Sluitingsdatum van de vacature is donderdag 5 juli 2018 17:00.

Maandag 9 juli zijn de eerste gesprekken. Sollicitanten die daarvoor uitgenodigd worden, ontvangen vrijdag 6 juli bericht. Een of twee sollicitanten zullen doorgaan naar een tweede ronde op woensdag 11 juli, waarbij zij gevraagd worden om een korte presentatie te geven voor de projectgroep m.b.t. de invulling van de positie.

Sollicitaties

Klik op de link onderaan deze vacature om online te solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden op onze website WerkenbijdeHvA.