logistiek personeel

Rapport ABN AMRO: Het logistiek personeel van de toekomst

De economie groeit en de vraag naar diensten van de Transport en Logistiek neemt sterk toe. Tegelijk wordt de sector in hoge mate beïnvloed door technologische en digitale ontwikkelingen. Dat betekent dat de bedrijven in de sector in de toekomst meer én ander personeel nodig zullen hebben. Om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven inspelen op de uitdagingen die op de sector afkomen, heeft ABN AMRO een enquête gehouden over het strategisch personeelsbeleid onder zestig middelgrote ondernemingen.

In het rapport ‘Logistiek personeel van de toekomst’ gaat ABN AMRO in op die veranderingen en wat bedrijven kunnen doen: Banen en vacatures blijven de komende jaren toenemen in de sector Transport & Logistiek. De samenstelling van het personeelsbestand gaat daarbij veranderen: De vraag naar ict-ers en planners neemt toe. Voor de bestaande functies geldt dat het personeel meer digitale vaardigheden nodig zal hebben. Tegelijk zal een deel van het personeelsbestand met pensioen gaan en is verjonging nodig.

HR-beleid sluit (nog) niet aan op toekomst logistiek

Bedrijven in de sector zijn nog onvoldoende voorbereid op deze ontwikkelingen. Ze realiseren zich dat er ander personeel en andere vaardigheden nodig zijn, maar het HR-beleid sluit daar nog niet bij aan. Zo valt het aanbod van – en budget voor – opleidingen en cursussen tegen. Dat maakt het voor huidig personeel lastig om aan de benodigde digitale vaardigheden te komen. Ook gaat het ten koste van de aantrekkelijkheid van de sector voor jong personeel dat ontwikkeling belangrijk vindt.

Aanbevelingen

Om de noodzakelijke verandering mogelijk te maken, geeft ABN AMRO 3 aanbevelingen:

  1. Zorg voor een strategisch personeelsbeleid – breng in kaart welke vaardigheden uw bedrijf nodig heeft en hoe kunt u eraan kunt komen
  2. Investeer in uw huidig personeel – uw huidige personeelsbestand krijgt te maken met nieuwe technologie. Nieuwe kennis, via opleidingen en cursussen, is nodig.
  3. Zorg dat u een aantrekkelijk werkgever bent voor jonger, hoger opgeleid personeel – een verandering van personeelsbeleid is nodig om te kunnen concurreren met de rest van de economie om het schaarse jonge talent.

Volledige rapport

Het volledige rapport lezen? Dat kan. Download het hier.