mainportlogistiek

MRA-mainportlogistiek van morgen: complexe vragen, slimme oplossingen

Uniformiteit in data delen is één van de grootste uitdagingen voor de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat concludeert Janneke Nijsing na afloop van het online werkatelier ‘Leren van slimme oplossingen in de MRA-mainportlogistiek’ dat ze verzorgde tijdens het Smart Mobility Festival MRA 2020. Nijsing is de corridormanager van CTC Amsterdam Westkant. CTC richt zich op het realiseren van schoner, veiliger en efficiënter vervoer van goederen van en naar de drie mainports in regio. 

“We doen niet aan pilots, maar willen impact maken en stappen zetten. Dat betekent toepassen wat er al is en bestaande mobiliteitsoplossingen waar nodig anders toepassen”, zo typeerde Nijsing CTC Amsterdam Westkant tijdens het werkatelier. CTC is een van de lopende programma’s binnen het Amsterdam Logistics Programma (ALP). In het ALP staat de triple helix-samenwerking tussen de mainports Schiphol, Haven van Amsterdam en Greenport Aalsmeer, en regionale onderwijsinstellingen en overheid centraal. Samen werken ze aan een duurzame mainportlogistiek in de drukbevolkte regio rond Amsterdam waar het soms knokken is om de schaarse ruimte en leefbaarheid hoog op de agenda staat.

Uitdagingen logistiek Metropoolregio Amsterdam

Nijsing is consultant op het gebied van datagedreven mobiliteitsoplossingen. Bij de deelnemers aan haar werkatelier haalde ze nieuwe inzichten op over de vraag ‘Welke uitdagingen zien we voor de MRA-logistiek en welke oplossingen?’ Een korte scrumsessie resulteerde in een indrukwekkende lijst van uitdagingen: het bundelen van lading om (half)lege ritten te voorkomen, modal shift, seamless drive end2end, wegwerkzaamheden en zero emissieregels. Ook het optimaliseren van samenwerking en ketenbeheer, druk op de ruimte, accessibility of liever bereikbaarheid versus vergroening, de efficiënte aansluiting van het transport op de ports (weet wat je kan verwachten) en veilig data delen haalden de lijst. 

Deelnemer werkatelier: ‘Transporteurs zijn niet happig op data delen’

Modal shift is het wisselen van modaliteiten, bijvoorbeeld goederen van de weg halen en overladen op trein of binnenvaartschip. Het is een complex vraagstuk, benadrukken de deelnemers. Allereerst is er de ruimtelijke ordening; de stad slokt steeds meer ‘natte ruimtes’ op voor woningbouw. “De organisatie van modal shift vraagt bovendien veel inhoudelijke kennis”, aldus een medewerker Mobiliteit van de gemeente Amstelveen. Zijn collega bij de provincie wees er op dat data en de omgang met data cruciaal zijn: “Voor modal shift moet je ladingen gaan bundelen, want in een binnenvaartschip meerdere vrachtwagens passen. Maar transporteurs zijn niet happig op het delen van data die vaak bedrijfsgevoelige informatie bevatten. Wij hopen dat de IT een oplossing kan vinden die bedrijven de zekerheid geeft dat hun informatie goed wordt afgeschermd tegen eventueel misbruik. Modal shift vraagt verder om een andere inrichting van de bedrijfsvoering. Misschien moeten we bedrijven daar wel mee gaan helpen.”

Tekst loop door onder afbeelding

CTC Amsterdam Westkant

CTC Amsterdam Westkant: leren van digitale toepassingen

Veel uitdagingen vallen onder de noemer optimaliseren van de keten. En dat betekent voor een groot deel digitaliseren; data gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en data delen. Zo doen 2 transporteurs op dit moment binnen CTC Amsterdam Westkant ervaring op met een app voor in-truck informatie. De app geeft adviezen over routes en signaleringen over opstoppingen en wegwerkzaamheden. Deze eerste fase wordt volgende maand tussentijds geëvalueerd. Inmiddels is al duidelijk dat data betrouwbaar houden en uniform data delen een nieuwe uitdaging zijn, licht Nijsing een tipje van de sluier op. “Ik zie dat ook op Schiphol bij de afhandelaren, ze hebben allemaal hun eigen systemen. De vraag is dan of je gaat naar een centraal systeem waar iedereen individueel zijn systemen op aansluit of naar één systeem voor iedereen.” 

Drie ports, gelijke uitdagingen?

Uniformiteit sluit aan bij de tweede vraag die de deelnemers aan het werkatelier kregen: of de drie mainports voor vergelijkbare uitdagingen staan. Iedereen antwoordde volmondig ‘ja’. Wel gingen de deelnemers ervan uit dat slimme oplossingen per port meestal verschillend zijn. “Dat denk ik niet”, zei Nijsing vanuit haar betrokkenheid bij CTC en het ALP. “Ons uitgangspunt is juist dat de ports elkaar vinden in vergelijkbare uitdagingen. We werken samen aan oplossingen en benutten zo optimaal kennis, tijd en geld voor het vinden van oplossingen.” Een goed voorbeeld is het wachtrijbeheer voor vrachtwagens in de Amsterdamse haven waarmee CTC binnenkort start. De toepassing kan op termijn evengoed gebruikt worden bij Schiphol Airport. 

Nieuwe inzichten (delen) over mainportlogistiek

“Inspirerend”, noemde Nijsing de sessie na afloop. “We hebben het hier zo vaak over en toch hoor je iedere keer weer nieuwe dingen. Het statement van de provincie over modal shift was bijvoorbeeld heel duidelijk. Ook waren we het er over eens dat we voor het optimaliseren van de logistieke keten via data delen niet per se naar één standaard hoeven, maar wel naar een gestandaardiseerde manier van werken.” Ook eens praten met Janneke Nijsing over CTC Amsterdam Westkant en je ideeën delen over smart mobility in de MRA. Neem contact met haar op via de mail.  

Transporteur Erik Nagel vertelt over zij CTC Amsterdam Westkant in de app met in-truck informatie