acn manifest luchtvracht schiphol

Schiphol stapt over op PGTS

Vanaf 7 januari stapt een groot deel van de luchtvrachtcommunity op Schiphol over op PGTS, het Paperless Goods Tracking Sysem. Het systeem waarin douaneprocedures zijn gestroomlijnd vervangt het oude systeem van DGVS. Hetzelfde principe, een verbeterd systeem. In januari stappen bestaande deelnemers over, daarna kunnen nieuwe deelnemers zich aansluiten bij het systeem. 

Tussen de eerste en tweede linie loodsen op Schiphol vindt veel transport plaats van goederen die onder douanetoezicht staan. Dat kan zonder de traditionele douaneprocedures zoals vervoersaangiften en T1-documenten. Deze werkwijze biedt grote voordelen bij het transport maar er zijn wel controles nodig. In 2005 is voor het douanetoezicht op deze vervoersstromen een centraal systeem gebouwd, het DGVS. Begin 2019 wordt dit vervangen door het PGTS.

PGTS: één grote ‘Ruimte voor Tijdelijke Opslag’

Sinds de komst van het Douanewetboek van de Unie (DWU) in 2016 worden de meeste goederen op Schiphol onder RTO-status (Ruimte voor Tijdelijke Opslag) vervoerd tussen de deelnemers aan DGVS. Het oude systeem is daarvoor eerst aangepast en in 2018 helemaal opnieuw gebouwd en verbeterd. Het heeft ook een nieuwe naam gekregen: Paperless Goods Tracking System (PGTS).

Schematische weergave van het Paperless Goods Tracking System

Het PGTS-protocol: alle werkafspraken op een rij

Alle werkafspraken staan in het zogenaamde PGTS-protocol dat alle deelnemers moeten ondertekenen. Daarin staat een eenduidige beschrijving van onder andere:

  • wie op welk moment verantwoordelijk is voor een zending;
  • wie eventuele onregelmatigheden dient op te lossen;
  • hoe omgegaan wordt met ‘non-conformiteit’ van deelnemers (inclusief uitsluiting);
  • hoe het PGTS-systeem en het PGTS-protocol beheerd en zo nodig gewijzigd worden.

De PGTS-deelnemers: vrijwel alle grote vrachtbedrijven op Schiphol doen mee

Ruim 50 afhandelaren, expediteurs en wegvervoerders op en rond Schiphol nemen deel aan het PGTS. Namens deze deelnemers is ACN functioneel beheerder van het centrale systeem, Cargonaut zorgt voor de techniek en de dagelijkse support (helpdesk).

Alle huidige deelnemers gaan begin 2019 over van DGVS naar PGTS. Daarna kunnen nieuwe deelnemers aangesloten worden, ook buiten Schiphol. Maastricht Aachen Airport doet al mee. Neem voor meer informatie contact op met ACN.

Voordelen van PGTS