vrachtruimte VRR

Sector wil meer vrachtruimte in VVR voor Schiphol & Lelystad Airport

Air Cargo Netherlands (ACN) vraagt het kabinet om ook vrachtvervoerders te laten profiteren van de ruimte die op Schiphol vrijkomt als Lelystad Airport de overloopluchthaven wordt. In de huidige conceptverkeersverdelingsregel (VRR) komt vracht niet aan bod. Dit is onterecht, stelt ACN, mede omdat vrachtvluchten ook al niet mogen of kunnen uitwijken naar Lelystad Airport.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een verkeersverdelingsregel voor tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA). Met een goede verdeling wil het de internationale netwerk- en hubfunctie van luchthaven Schiphol maximaal ondersteunen.

“De ‘quid pro quo’-gedachtegang in de VVR  is voor de luchtvracht onmogelijk. Dit is onterecht gezien het belang van vrachtvluchten – naast bellyvracht – voor de mainport en de economie”

In een formele consultatieronde konden partijen hun reactie geven op de voorgestelde (her)verdeling van slots. De concept-VRR sluit volgens ACN vrachtvervoerders uit om op termijn gebruik te kunnen maken van de extra vluchten die op Schiphol vrijkomen zodra Lelystad Airport overloopluchthaven wordt. Daarnaast kunnen en mogen (inter)continentale vrachtvluchten LA niet aandoen.

Gesprek over VRR

ACN vraagt om een aanpassing van de VVR zodat ook vrachtvluchten kunnen profiteren van de in de toekomst vrijvallende slots op Schiphol. “Over het praktische ‘hoe’ gaan wij graag op zo kort mogelijke termijn met het ministerie in gesprek.

Lees de volledige reactie van ACN op de concept verkeersverdelingsregel.