vracht schiphol april

Smart Cargo Mainport Program (SCMP) op Schiphol gaat cruciaal jaar in

“Schiphol is altijd een aantrekkelijke luchthaven voor vracht geweest. We hebben die positie nog steeds, maar we moeten hard werken om haar te behouden.” Luc Scheidel is Cargo Strategy-directeur van Royal Schiphol Group en leidt het innovatieprogramma Smart Cargo Mainport Programma (SCMP). 2024 wordt een cruciaal jaar: de aan- en afvoer van vracht over de weg naar de luchthaven wordt beter planbaar. 

Tekst: Anke Hoets.

Smart Cargo Mainport Program (SCMP) is in 2016 opgericht met als doel de keten op en rond Amsterdam airport veiliger en seamless te maken, hoofdzakelijk door stappen in het im- , export- en doorvoerproces te digitaliseren. “Ons doel is van Schiphol de meest duurzame, best aangesloten, veilige en beveiligde cargohub van Europa te maken. Met naadloze, efficiënte werkprocessen.”  

Luc Scheidel
Luc Scheidel, Cargo Strategy-directeur van Royal Schiphol Group | Foto: Anke Hoets.

De founding partners van SCMP waren Royal Schiphol Group, KLM en Cargonaut. Al snel trad ook Air Cargo Netherlands (ACN) toe, de belangenorganisatie voor expediteurs, truckers, afhandelaars en vliegmaatschappijen in de luchtvracht. Dankzij het ACN-netwerk is de gehele keten nauw betrokken bij het innovatieprogramma van SCMP. Royal Schiphol Group – die onlangs Cargonaut overnam – verzorgt de projectorganisatie. 

Kwantiteit wordt kwaliteit

Amsterdam Logistics ondersteunt SCMP financieel vanuit de zienswijze dat de luchthaven een relevante rol moet kunnen blijven spelen voor de Nederlandse economie. Voorwaarde is dat de luchtvaart de omslag naar schoon, duurzaam en slim maakt. SCMP sluit bij deze ambitie aan, zegt Luc Scheidel. “We gaan in 2024 in het vrachtproces definitief de omslag maken van kwantiteit naar kwaliteit. We blijven een aantrekkelijke luchthaven met goede digitale logistieke en ondersteunende processen. Dat betekent dat we er zijn voor cargo die belangrijk is voor Nederland en we die behandelen volgens heldere richtlijnen voor processen en datadeling.”

Menzies Aviation pharma
Pharmaproducten hebben een hoge toegevoegde waarde voor de economie | Foto: Pixabay.com

Hoogwaardige commodities

De positie van luchtvracht staat flink onder druk op Schiphol. Vliegmaatschappijen verdienen meer met het vervoer van passagiers dan van cargo. Scheidel en ACN lieten de Erasmusuniversiteit Rotterdam (EUR) onlangs in kaart brengen welke goederen worden vervoerd. “Als we weten welke commoditystromen voor Nederland belangrijk zijn, dan kunnen we gaan prioriteren en ons gaan profileren,” schetst Scheidel. “We willen ons daarbij richten op stromen waar Nederland aan verdient.” Pharmaproducten en high tech zijn voorbeelden van goederen met een grote toegevoegde waarde voor onze economie. Ook vervoeren we traditioneel veel fashion- en sierteeltproducten. Dat gebeurt overigens ook over de weg onder Air Waybill vanaf andere luchthavens.

Digitale ketenregie

In 2022 werden van en naar Schiphol in totaal 200.198 unieke goederenbewegingen geteld, blijkt uit het EUR-onderzoek. Binnen SCMP werken de ketenpartijen samen aan projecten om deze enorme hoeveelheid vervoersbewegingen veilig en soepel te laten doorstromen. Digitalisering is daarbij het sleutelwoord. Eerder zijn al projecten opgezet voor digitale notificatie en check-in van exportladingen. Door vracht te bundelen in het project Milkrun is het aantal vervoersbewegingen en daarmee de CO2-uitstoot op de luchthaven sterk verminderd.

Schiphol is verder deelnemer in het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken de mainports in ons land en andere deelnemers samen om digitaal zakendoen in het goederenvervoer te versnellen en te verbeteren. SCMP zorgt ervoor dat de luchtvracht aangesloten wordt op de Basis Data Infrastructuur (BDI) die ontwikkeld wordt. 

digitaal vooraanmelden succes
Onderdeel van de seamless keten op Schiphol is het digitaal vooraanmelden van exportvracht

2024: seamless luchthavenketen

Op importgebied is automatisch nomineren een succes. Hierbij gebeuren de aankondiging en administratieve afhandeling van vrachtpartijen grotendeels al in de lucht, zodat afhandelaars in een vroeg stadium weten wat ze kunnen verwachten. Ook voor de zogenoemde road feeder service wordt gewerkt aan een systeem van prenotificatie. Luc Scheidel: “We weten steeds beter wat er op de luchthaven afkomt, over de weg en via de lucht. Komend jaar zetten we de laatste stap naar een grotendeels seamless luchthavenketen. Dan introduceren we digitale slotplanning bij de afhandelaren. Vervoerders kunnen daarmee zelf slots om hun lading te lossen en op te halen reserveren in een digitaal systeem waarop alle relevante partijen zijn aangesloten.” 

Amsterdam Logistics Versnelt!

Tijdens de bijeenkomst Amsterdam Logistics Versnelt! verzorgt Luc Scheidel een presentatie over Smart Cargo Mainport Program. De bijeenkomst is op maandag 12 februari 2024 tussen 16:00 – 19:00 uur. Aanmelden kan nog!